Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Vũ Trường Sơn tiếp Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản-JBIC

Ngày 8/3/2018, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Vũ Trường Sơn đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn làm việc của Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) do ông Takayuki SATO, Trưởng Ban 2, Vụ Tài chính Dầu và Khí dẫn đầu.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi trên tinh thần thẳng thắn và cởi mở các thông tin về Dự án Lô B &52/97 của Petrovietnam. Tổng Giám đốc Tập đoàn Nguyễn Vũ Trường Sơn khẳng định tầm quan trọng của Dự án Lô B&52/97 đối với Petrovetnam nói riêng và Việt Nam nói chung trong quy hoạch phát triển khí và điện của Việt Nam, theo đó Dự án sẽ góp phần quan trọng cho việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Bên cạnh việc cập nhật tiến độ phát triển Dự án, Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng cung cấp thêm cho Đoàn JBIC các thông tin về chính sách mới của Chính phủ Việt Nam đối với các dự án dầu khí, năng lượng và ưu tiên của Tập đoàn trong việc triển khai Dự án trong thời gian tới.

 

Tổng Giám đốc Petrovietnam Nguyễn Vũ Trường Sơn và đại diện JBIC tại buổi tiếp

 

JBIC là một định chế tài chính, tổ chức cho vay vốn/bảo lãnh vay vốn có ưu đãi của Chính Phủ Nhật Bản, có uy tín và đóng vai trò lớn trong việc hỗ trợ nguồn vốn phát triển các dự án hạ tầng tại các nước trong khu vực. Không chỉ cung cấp nhiều khoản vay thúc đẩy FDI của Nhật Bản vào Việt Nam, JBIC còn tài trợ trực tiếp thúc đẩy phát triển các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng, đặc biệt là các dự án có quy mô lớn trong lĩnh vực năng lượng, khi có các nhà đầu tư và xuất khẩu Nhật Bản tham gia.


Trong khuôn khổ sáng kiến của Chính Phủ Nhật Bản, JBIC hiện đang xem xét triển khai hình thức tài trợ mới có tên gọi “Hoạt động Đặc biệt” để tài trợ cho khu vực tư nhân thực hiện các dự án phát triển cơ sở hạ tầng ở nước ngoài thông qua các biện pháp quản lý rủi ro như đối thoại với Chính Phủ nước sở tại và thực hiện chia sẻ rủi ro với các bên liên quan.

 

 

Theo PetroVietnam