Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Hội nghị hướng dẫn và triển khai thực hiện Nghị định 53

Ngày 24/2 tại TP Vũng Tàu, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn và triển khai thực hiện Nghị định 53 (NĐ53) của Chính phủ về Quản lý lao động, tiền lương và thu nhập.

Dự tập huấn có bà Tống Thị Minh, Vụ trưởng Vụ Lao động Tiền lương, Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội và đại diện Bộ Công thương.


Về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Thành viên HĐTV; đồng chí Lê Minh Hồng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn; đồng chí Nghiêm Thùy Lan, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam.


Hội nghị đã nghe bà Tống Thị Minh trình bày những điểm mới tại Nghị định 53 của Chính phủ về công tác quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong công ty 100% vốn và công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước.

 

Bà Tống Thị Minh, Vụ trưởng Vụ Lao động Tiền lương, Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội (bìa phải) trao đổi với đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên PVN tại Hội nghị. Ảnh: PetroVietnam

 

NĐ53 là cơ sở pháp lý gắn tiền lương, thù lao, tiền thưởng với năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh; phù hợp với nguyện vọng của các cổ đông; bảo đảm được vai trò quản lý của Nhà nước nhưng không làm hạn chế quyền tự chủ của doanh nghiệp.


Điểm mới của NĐ53, đối với người quản lý Nhà nước quy định nguyên tắc tiền lương gắn với hiệu quả; mức lương tối đa của người đại diện vốn. Còn doanh nghiệp quyết định quỹ lương, mức lương cụ thể.


Đặc biệt, Vụ trưởng Vụ Lao động Tiền lương đã trình bày rất chi tiết về quy chế quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người đại diện của PVN tại các công ty cổ phần. Quy chế này nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, là cơ sở để Người đại diện tham gia ý kiến với công ty; thay thế Quy chế 1863 (9/2012); phù hợp với Nghị định 53 và Thông tư 28.


Quy chế này cũng nêu rõ chỉ áp dụng ở các công ty cổ phần có vốn góp của PVN, không áp dụng đối với các công ty TNHH MTV 100% vốn PVN (PVEP), các đơn vị nghiên cứu khoa học – đào tạo (VPI, PVMTC, PVU) và các đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài.


Đại diện Ban tổ chức nhân sự Tập đoàn đã trình bày Dự thảo các Quy chế của Tập đoàn về quản lý tiền lương, thu nhập đối với Người đại diện tại các Công ty Cổ phần và Kiểm soát viên tại các Công ty TNHH MTV.

 

Đồng chí Lê Minh Hồng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PetroVietNam

 

Phó tổng giám đốc Tập đoàn Lê Minh Hồng nhấn mạnh NĐ53 sẽ góp phần quan trọng tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại các công ty cổ phần có vốn nhà nước thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.


“Trên cơ sở buổi tập huấn NĐ53 cùng với hai Quy chế của Tập đoàn về Lao động – Tiền lương, tôi đề nghị các đơn vị nghiên cứu cẩn trọng, góp ý kiến cụ thể bằng văn bản gửi về Ban nhân sự Tập đoàn, nhất là các vấn đề liên quan đến Người đại diện và Kiểm soát viên của Tập đoàn tại các đơn vị”, Phó TGĐ Lê Minh Hồng yêu cầu.


Đồng thời, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Lê Minh Hồng cũng cho rằng trong giai đoạn ngành Dầu khí có nhiều khó khăn, thử thách thì những người làm công tác quản lý lao động, tiền lương và thu nhập phải nghiên cứu tất cả các Nghị định của Chính phủ, đồng thời dựa trên tình hình sản xuất kinh doanh tại đơn vị để đề xuất với lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, lãnh đạo đơn vị, làm sao đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người lao động.

 

Theo PetroVietNam