Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018

Với những nỗ lực, phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, đạt được nhiều thành tích nổi bật.

Năm 2018, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp tục phải thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh thị trường dầu khí có nhiều biến động, kinh tế thế giới tiềm ẩn không ít rủi ro, đồng thời nhiều khó khăn, vướng mắc nội tại của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng như các doanh nghiệp thành viên chưa được tháo gỡ kịp thời, các mỏ khai thác chủ đạo đang trong giai đoạn suy giảm sản lượng nhanh, các mỏ mới đưa vào khai thác ít.

Tuy nhiên, với những nỗ lực, phấn đấu không ngừng, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã hoàn thành thắng lợi, về đích trước thời hạn các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2018, đặc biệt ở cả chỉ tiêu gia tăng trữ lượng, sản lượng khai thác dầu khí và các chỉ tiêu tài chính.

Cụ thể, tổng sản lượng khai thác dầu khí đạt 23,98 triệu tấn quy dầu, vượt 5,0% kế hoạch năm (KHN). Trong đó, khai thác dầu thô 13,97 triệu tấn (vượt 735 nghìn tấn, tương đương vượt 5,6% KHN). Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã đạt mốc khai thác tấn dầu thứ 390 triệu vào ngày 28-4-2018. Khai thác dầu thô ở trong nước hoàn thành kế hoạch cả năm (11,31 triệu tấn) trước 21 ngày, cả năm 2018 đạt 12,0 triệu tấn, (vượt 675 nghìn tấn, vượt 6,0% KHN). Khai thác dầu thô ở nước ngoài hoàn thành kế hoạch cả năm (1,92 triệu tấn) trước 10 ngày, cả năm 2018 đạt 1,98 triệu tấn (vượt 60 nghìn tấn, vượt 3,1% KHN). Khai thác khí hoàn thành kế hoạch cả năm (9,60 tỉ m3) trước 15 ngày, cả năm 2018 đạt 10,01 tỉ m³ (vượt 410 triệu m3, vượt 4,3% kế hoạch năm). Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đạt mốc khai thác m3 khí thứ 140 tỉ vào ngày 27-9-2018.

Sản xuất đạm hoàn thành kế hoạch cả năm (1,54 triệu tấn) trước 18 ngày, cả năm 2018 đạt 1,63 triệu tấn (vượt 88 nghìn tấn, vượt 5,7% kế hoạch năm). Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã đạt mốc sản xuất tấn đạm thứ 16 triệu vào ngày 19-7-2018. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đạt mốc sản xuất 170 tỉ kWh điện vào ngày 2-12-2018. Trong lĩnh vực chế biến, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã đạt mốc sản xuất tấn sản phẩm các loại thứ 55 triệu vào ngày 30-8-2018.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch về tài chính. Cụ thể, tổng doanh thu toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ước đạt 626,8 nghìn tỉ đồng (vượt 96 nghìn tỉ đồng, tương đương vượt 18,1% KHN, tăng 25,9% so với năm 2017). Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ước đạt 121,3 nghìn tỉ đồng (vượt 47,5 nghìn tỉ đồng, vượt 64,3% KHN, tăng 24,3% so với năm 2017).

Một trong những dấu ấn nổi bật của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong năm 2018 là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã cơ bản hoàn thành công tác sắp xếp, tinh giản bộ máy Công ty Mẹ. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là doanh nghiệp đầu tiên hoàn thành hợp nhất các ban của Đảng với ban chuyên môn có nhiệm vụ tương đồng.

Sau 10 năm triển khai “Văn hóa doanh nghiệp Petrovietnam”, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã hoàn thiện và ban hành Cẩm nang Văn hóa Dầu khí. Cùng với đó, lần đầu tiên, Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ lãnh đạo, quản lý Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được quy định một cách cụ thể, nhằm nâng cao vai trò gương mẫu của lãnh đạo các cấp. Ngọn lửa Dầu khí được truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác, tạo nên bản sắc của văn hóa Dầu khí, là giá trị mà người dầu khí trân trọng, gìn giữ và phát triển

Trong năm 2018, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã hoàn thành bán đấu giá cổ phần lần đầu của PV Power, PVOIL và BSR. Cả 3 doanh nghiệp này đều có quy mô vốn lớn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với giá trị phần vốn góp của Nhà nước được kiểm toán xác định là 89.000 tỉ đồng. Qua đợt IPO thành công của 3 doanh nghiệp, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã thu về 16.500 tỉ đồng, trong đó thặng dư giá trị vốn Nhà nước là 7.500 tỉ đồng. Tính cả giá trị cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã thu về 18.600 tỉ đồng, chiếm tới 83% giá trị thực hiện của cả nước (22.500 tỉ đồng). Sau cổ phần hóa, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đều khởi sắc, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng là doanh nghiệp đi đầu trong công tác xử lý các dự án yếu kém, vực dậy hoạt động sản xuất tại các dự án: Nhà máy Xơ sợi Đình Vũ, Nhà máy Bio Ethanol Dung Quất, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Bình Phước. Sau hơn nửa năm vận hành trở lại, PVTEX đã đưa ra thị trường 2.200 tấn sản phẩm sợi DTY các loại với chất lượng tốt. Nhà máy Bio Ethanol Dung Quất được khởi động, vận hành lại, hoạt động ổn định, chất lượng sản phẩm tốt. Nhà máy Nhiên liệu sinh học Bình Phước đã hoàn thành bảo dưỡng, sẵn sàng đi vào vận hành trở lại.

Những ngày cuối năm 2018, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đón nhận tin vui về việc Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn chính thức vận hành thương mại. Với tổng giá trị đầu tư lên tới 9 tỉ USD và công suất chế biến 200.000 thùng dầu thô/ngày (tương đương 10 triệu tấn dầu thô/năm), đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng về mặt chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia (cùng với Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đang vận hành) sẽ đáp ứng hơn 80% nhu cầu xăng dầu cho thị trường trong nước, giảm bớt sự phụ thuộc vào xăng dầu nhập khẩu...

Sang năm 2019, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phấn đấu về đích sớm tất cả các chỉ tiêu kế hoạch được Chính phủ giao: Gia tăng trữ lượng dầu khí 5-10 triệu tấn; khai thác dầu khí 22,06 triệu tấn; khai thác dầu thô 12,37 triệu tấn; khai thác khí 9,69 tỉ m3; sản xuất đạm 1.575 nghìn tấn. Về các chỉ tiêu tài chính, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đặt mục tiêu doanh thu 612,2 nghìn tỉ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 87,5 nghìn tỉ đồng.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ tập trung ưu tiên phát triển các dự án trọng điểm của ngành Dầu khí như: Lô B, Cá Voi Xanh; thực hiện đồng bộ các giải pháp hoàn thành kế hoạch tìm kiếm, thăm dò dầu khí, kiểm soát chặt chẽ tiến độ phát triển các mỏ/công trình đưa vào khai thác trong năm 2019 và sản lượng khai thác dầu khí năm 2019 theo đúng kế hoạch đề ra; kiểm soát, vận hành an toàn, ổn định các nhà máy/công trình dầu khí.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp tục tổ chức thực hiện thoái vốn tại các doanh nghiệp giai đoạn 2017-2020, tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc tại 5 dự án yếu kém theo đúng chủ trương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; thực hiện tốt công tác bao tiêu sản phẩm của Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Song song với các hoạt động sản xuất kinh doanh, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cùng với các đoàn thể chính trị - xã hội trong Tập đoàn và tại các doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí; bảo đảm thu nhập cho CBCNV trong tất cả các doanh nghiệp thành viên; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội…

Năm 2019 được dự báo tiếp tục là năm khó khăn đối với ngành Dầu khí nói chung, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các doanh nghiệp thành viên nói riêng khi thị trường dầu khí tiếp tục biến động, tiềm ẩn nhiều rủi ro, giá dầu đang trên đà giảm, cùng với đó là những vướng mắc nội tại cần phải tháo gỡ. Tuy nhiên, tiếp nối những thành công đạt được trong năm 2018, cùng với sự đoàn kết, phát huy bản lĩnh, trí tuệ của tập thể “những người đi tìm lửa”, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế đất nước, xứng đáng với sự tin tưởng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã dành cho ngành Dầu khí, góp phần quan trọng cùng cả nước vượt qua những khó khăn, thách thức trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Các doanh nghiệp trong Tập đoàn đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu KHN 2018, cụ thể:

- PVEP, Rusvietpetro, BIEN DONG POC, PV GAS, BSR, PVFCCo, PVCFC hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu sản lượng sản xuất.

- 18 doanh nghiệp hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu doanh thu hợp nhất: VSP, PVEP, Rusvietpetro, PV GAS, BSR, PV Power, PVOIL, PVCFC, PVFCCo, PTSC, PVTrans, PV Drilling, PETROSETCO, PVE, VPI, PVU, PVMTC và PVcomBank.

- 15 doanh nghiệp hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất: VSP, Rusvietpetro, PVOIL, BSR, PV GAS, PV Power, PVFCCo, PVCFC, PTSC, PVTrans, PETROSETCO, PAP, VPI, PVMTC và PVU.

- 18 doanh nghiệp hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu nộp ngân sách Nhà nước: VSP, PVEP, BSR, PVOIL, PV Power, PV GAS, PVCFC, PTSC, PV Drilling, DMC, PVTrans, PETROSETCO, PVE, PVC, PVcomBank, PVU, PVMTC và VPI.

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                    Theo PetroVietnam