Giá dầu thấp, doanh thu của PVN vẫn vượt kế hoạch

Mặc dù giá dầu thấp hơn mức bình quân quốc hội giao nhưng kết thúc 2 tháng đầu năm 2019, tổng doanh thu toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) ước đạt 111.800 tỷ đồng, vượt 8% so với kế hoạch.Các giàn khoan dầu tại mỏ Bạch Hổ. Ảnh: TTXVN


Theo PVN, giá dầu trung bình của thế giới 2 tháng đầu năm đạt 63,5$/thùng, thấp hơn 1,5$/thùng so với giá quốc hội giao, nhưng với nỗ lực của tập thể người lao động Dầu khí, kết quả sản xuất – kinh doanh toàn Tập đoàn vẫn đạt và vượt kế hoạch. 

Nhờ vậy, nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn 2 tháng đầu năm ước đạt 14.400 tỷ đồng, vượt 2% kế hoạch. 

PVN cũng cho biết, trong 2 tháng đầu năm, tổng sản lượng khai thác quy dầu ước đạt 3,85 triệu tấn, vượt 7% kế hoạch và bằng 69% kế hoạch quý I. Trong đó, sản lượng khai thác dầu 2 tháng ước đạt 2,19 triệu tấn, vượt 5% kế hoạch; sản lượng khai thác khí ước đạt 1,66 tỷ m3, vượt 9,7% kế hoạch. 

Cùng với việc hoàn thành chỉ tiêu khai thác dầu khí, sản xuất điện 2 tháng đầu năm toàn PVN ước đạt 3,27 tỷ kWh, vượt 4,2% kế hoạch; sản xuất đạm 2 tháng đầu năm ước đạt 280 nghìn tấn, vượt 6,7% kế hoạch. 

Sản xuất xăng dầu ước đạt 2,17 triệu tấn, vượt 7,2% kế hoạch; trong đó, từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất ước đạt 1,03 triệu tấn, từ Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, từ PVOIL ước đạt 73.600 tấn. 

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I và các quý tiếp theo, PVN tiếp tục bám sát diễn biến giá dầu thế giới để có các giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh hiệu quả nhất. 

PVN sẽ điều phối hợp lý giữa sản lượng khai thác, xuất khẩu và chế biến để đảm bảo tiêu chí tăng GDP, thu ngân sách nhà nước của Chính phủ, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và hiệu quả sản xuất kinh doanh của PVN. 

Bên cạnh đó, PVN đẩy mạnh các giải pháp khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ mới, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

Ngoài ra, PVN thực hiện đồng bộ các giải pháp tài chính từ cân đối nguồn vốn, dòng tiền cho nhu cầu đầu tư phát triển, sản xuất kinh doanh để ứng phó kịp thời với những biến động của giá dầu thô thế giới năm 2019./.


Theo TTXVN