Diễn văn bế mạc đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025

- Kính thưa các đồng chí đại biểu, khách quý!

- Thưa toàn thể Đại hội!

Sau hai ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành tất cả các nội dung chương trình của Đại hội đã đề ra theo đúng các quy định của Đảng và chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên.

Đại hội đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Khóa II trình Đại hội và góp ý các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. 

Đại hội nhất trí đánh giá, trong nhiệm kỳ qua, tình hình thế giới, tình hình trong nước mặc dù có những tác động không thuận lợi đến các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự giúp đỡ của các Bộ, Ban, Ngành Trung ương, nhất là Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Bộ Công Thương, toàn Đảng bộ đã triển khai nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên; đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II đã đề ra, góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện thành công các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội do Đại hội XII của Đảng đề ra, đồng thời tích cực phối hợp trong việc bảo vệ chủ quyền Quốc gia trên biển. 

Đại hội cũng nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá những tồn tại, khuyết điểm trong nhiệm kỳ, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, trong quản trị điều hành doanh nghiệp nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội với mục tiêu tổng quát và những chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn, gồm những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, đủ phẩm chất và năng lực, trí tuệ để lãnh đạo Đảng bộ triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đồng thời đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 và tin tưởng Đoàn đại biểu sẽ đóng góp tích cực vào thành công của Đại hội.

Kính thưa Đại hội!

Ngay sau Đại hội, chúng ta cần khẩn trương triển khai Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội để cụ thể hóa các mục tiêu mà Đại hội thông qua, tiếp tục lãnh đạo toàn Tập đoàn hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2016-2020.

Kính thưa Đại hội!

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam có được sự phát triển lớn mạnh toàn diện như ngày hôm nay là do được sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước, sự giúp đỡ của các Bộ, Ban, Ngành, các địa phương. Toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động Dầu khí xin được trân trọng ghi nhớ và cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ và những tình cảm tốt đẹp đã dành cho Tập đoàn.

Hôm nay, Đại hội chúng ta vinh dự được các đồng chí đại diện Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, các Ban Đảng Trung ương, Bộ Công Thương, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Đại hội chúng ta trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến và nghiên cứu đưa vào nghị quyết Đại hội để triển khai thực hiện.

Đại hội chúng ta trân trọng cảm ơn Ban Thường vụ Đảng ủy và Tổ Công tác số 1 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn tận tình công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ Tập đoàn.

 Đại hội chúng ta ghi nhận và biểu dương Ban Chấp hành Đảng bộ khoá II, Ban tổ chức và các Tiểu ban Đại hội, các cấp ủy trực thuộc, các đơn vị, cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Đại hội xin trân trọng cảm ơn các cơ quan, cán bộ nhân viên Cục Hậu cần Bộ quốc phòng, Khu di tích Phủ Chủ tịch, Nhà khách Chính phủ đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội; cảm ơn các cơ quan báo chí và phóng viên đã tham dự, đưa tin phục vụ Đại hội.

Đặc biệt, Đại hội xin ghi nhận, biểu dương gần 6 vạn cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động Dầu khí đang miệt mài làm việc tại các nhà máy công trình trên đất liền, trên biển và những vùng lãnh thổ ngoài nước trong suốt thời gian qua đã luôn hướng về Đại hội.

Kính thưa Đại hội!

Một số đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khóa II do yêu cầu công tác nên không tiếp tục tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ này. Đại hội chúng ta trân trọng ghi nhận và cảm ơn về những đóng góp của các đồng chí trong nhiệm kỳ qua; Đồng thời chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được những tình cảm quý báu, những ý kiến tâm huyết của các đồng chí đóng góp vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Kính thưa các đồng chí đại biểu, khách quý,

Thưa toàn thể Đại hội,

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Sự thành công này như một tín hiệu chấm dứt thời kỳ khủng hoảng của PVN. Mở ra một thời kỳ mới tươi đẹp và an lành. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động Dầu khí, với truyền thống của những người đi tìm lửa, hãy đoàn kết, tiếp tục vững vàng vượt qua mọi gian nan, thử thách; đóng góp trí tuệ và sức lực vào việc xây dựng và phát triển ổn định, bền vững Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và của Nhân dân cả nước đã dành cho những người lao động Dầu khí Anh hùng.

Trong không khí tràn đầy tin tưởng và quyết tâm, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Xin kính chúc các Quý vị đại biểu mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công. 

Xin trân trọng cảm ơn!