Công đoàn PVEP: Điểm tựa của người lao động

Là doanh nghiệp hoạt động trong khâu thượng nguồn của ngành Dầu khí với địa bàn hoạt động rộng, tiềm ẩn nhiều rủi ro về an ninh, an toàn, trong suốt 10 năm qua, Công đoàn Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã bám sát các hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức nhiều phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đã thực sự trở thành mái nhà chung của người lao động, là động lực để những người lính tìm dầu tiếp nối những trang sử vàng của ngành Dầu khí Việt Nam.

Đồng hành cùng đơn vị


Trong 10 năm qua, công tác công đoàn (CĐ) ở PVEP đã có nhiều bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô lẫn chất lượng, đạt hiệu quả trên mọi lĩnh vực. Nhiệm kỳ đầu tiên của CĐ PVEP diễn ra trong tình hình PVEP đang đẩy mạnh việc tìm kiếm, thăm dò, gia tăng sản lượng khai thác; ưu tiên phát triển những vùng nước sâu, xa bờ, vùng chồng lấn, tranh chấp; mở rộng địa bàn và mạnh mẽ triển khai hoạt động đầu tư tìm kiếm thăm dò dầu khí cả ở trong và ngoài nước với tổng số 62 dự án ở thời điểm đó.


Tuy nhiên, từ cuối năm 2015, trong bối cảnh kinh tế thế giới và Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn, phải điều chỉnh theo xu hướng giảm, sự bất ổn về chính trị ở các nước PVEP đầu tư, tình hình lạm phát, chi phí tài chính tăng cao và những khó khăn trong hoạt động thu xếp vốn, các thủ tục đầu tư ngày càng chặt chẽ... đã tác động lớn đến hoạt động SXKD của PVEP. Ngay từ những ngày đầu thành lập, tổ chức CĐ PVEP luôn đứng đúng vai trò là một trong những cánh tay nối dài của tổng công ty, đồng hành dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc và CĐ ngành Dầu khí. CĐ PVEP luôn tích cực, chủ động tham gia công tác quản lý và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động (NLĐ), đạt hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao vị thế của tổ chức CĐ, làm cho NLĐ càng tin yêu, gắn bó với tổ chức CĐ hơn, gắn bó với PVEP hơn.

 

Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan trao Cờ thi đua cho CĐ PVEP. Ả​nh: Petrovietnam

 

Tổng số đoàn viên CĐ PVEP là 2.542 người, trong đó đoàn viên nữ là 846 người. Chất lượng đội ngũ cán bộ CĐ PVEP các cấp, Ban Chấp hành (BCH), các ban chuyên môn, các cấp CĐ đã được kiện toàn phù hợp với mô hình sản xuất kinh doanh hiện đại của PVEP, của đơn vị. Đội ngũ cán bộ CĐ có năng lực, tâm huyết với phong trào, luôn tìm tòi, học hỏi nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng làm việc với tinh thần quyết tâm cao để hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội CĐ các cấp, góp phần xây dựng CĐ PVEP vững mạnh về mọi mặt.


Do ảnh hưởng chung của ngành Dầu khí thế giới nên dẫn đến hoạt động tìm kiếm thăm dò, khai thác của tổng công ty năm 2016 tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức về gia tăng trữ lượng, điều kiện triển khai, nguồn vốn... Trong bối cảnh đó, PVEP đã chủ động xây dựng và triển khai nhiều biện pháp để tháo gỡ khó khăn như: tạm thời giãn một số dự án; đẩy mạnh hoạt động ở các dự án thuận lợi, tích cực đàm phán giảm giá thành đối với các nhà thầu dịch vụ; tiết kiệm và tối ưu hóa các khoản chi phí; đẩy mạnh các hoạt động về sáng kiến, sáng chế, thực hành tiết kiệm, phát động phong trào thi đua lao động sản xuất... nhằm khơi dậy những khả năng tiềm ẩn, động viên, kích thích tinh thần làm việc sáng tạo trong CBCNV-LĐ. CĐ PVEP cùng với chính quyền cũng chú trọng triển khai sâu rộng phong trao thi đua lao động sản xuất có sức lan tỏa lớn, mang lại hiệu quả cao.


Tạo động lực cho NLĐ


CĐ PVEP chú trọng tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên và NLĐ, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ thị, nghị quyết của CĐ cấp trên; nội quy và quy chế của tổng công ty, đơn vị. Đẩy mạnh phong trào Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng hình ảnh NLĐ Dầu khí nói chung và NLĐ PVEP nói riêng có phẩm chất đạo đức, có chuyên môn nghiệp vụ cao; tham gia các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày Quốc tế Lao động và tổ chức các hoạt động nhân dịp Tháng Công nhân.


Bên cạnh những hoạt động hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Tập đoàn, CĐ DKVN phát động như: Phong trào thi đua “Về đích trước”; Đổi mới quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết định kịp thời - Việc hôm nay không để ngày mai, CĐ PVEP đã cùng chính quyền chủ động phát động các phong trào thi đua trong CBCNV như: phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm, gắn biển các công trình dầu khí, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật SXKD, đẩy nhanh tiến độ các dự án, đảm bảo sản xuất hiệu quả, tiết kiệm chi phí. Với những thành tích đã thực hiện trong 10 năm qua, CĐ PVEP đã có 1 chủ tịch CĐ tiêu biểu và nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo được tôn vinh tại các hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”. Những tấm gương điển hình sáng tạo trong lao động của PVEP được vinh danh là một minh chứng rõ ràng về ý chí, bản lĩnh của NLĐ PVEP.


Nhằm kịp thời biểu dương, khen thưởng, ghi nhận những đóng góp của NLĐ PVEP và đề ra những mục tiêu thi đua cụ thể để NLĐ phấn đấu, khẳng định mình qua công việc. Hằng năm CĐ PVEP và các cấp CĐ đã phối hợp với chính quyền các cấp thảo luận về các chỉ tiêu, mục tiêu thi đua và ký kết giao ước thi đua tại hội nghị NLĐ, tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến để tôn vinh, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. CĐ PVEP đã có hướng dẫn cụ thể về công tác bình xét, hướng dẫn báo cáo thành tích và thực hiện các thủ tục đề xuất khen thưởng các cấp cho NLĐ.


Qua 10 năm, đã có 425 tập thể và 4.375 cá nhân người lao động xuất sắc được tôn vinh và khen thưởng. Trong công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), CĐ PVEP thường xuyên phối hợp với Ban An toàn Sức khỏe và Môi trường tổng công ty triển khai thực hiện công tác ATVSLĐ. Cụ thể, đã tuyên truyền nâng cao nhận thức về ATVSLĐ, tổ chức các đợt đào tạo, huấn luyện, kịp thời khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác ATVSLĐ - PCCN; ban hành các văn bản quy định về công tác ATVSLĐ, xây dựng mạng lưới an toàn viên; trang bị đầy đủ các trang thiết bị về ATLĐ - PCCN, tạo môi trường làm việc an toàn; tổ chức khám sức khỏe định kỳ, mua bảo hiểm trách nhiệm cao cho NLĐ. Là đơn vị phụ trách khâu đầu của ngành Dầu khí, sự vất vả của NLĐ trên mọi địa hình, nơi sa mạc Sahara cháy bỏng hay rừng rậm Amazon, vùng Bắc Cực xa xôi đã khiến cho CĐ PVEP là một trong những tổ chức CĐ đa dạng nhất của Tập đoàn.


Với những quyết tâm và biện pháp lãnh đạo, quản lý, điều hành quyết liệt có hiệu quả của Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng giám đốc và sự đồng thuận của toàn thể CBCNV-LĐ đã giúp PVEP từng bước vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng do Tập đoàn giao, đặc biệt lãnh đạo PVEP đã quan tâm nhiều đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ.


Tuy gặp khó khăn, nhưng tổng công ty và các đơn vị trực thuộc không cắt giảm lao động. Anh chị em vẫn được bố trí, sắp xếp việc làm ổn định. Mặc dù hoạt động SXKD của PVEP năm 2015 và 2016 không có lãi, nhưng để cố gắng đảm bảo quyền lợi cho NLĐ, Ban lãnh đạo PVEP đã tìm mọi biện pháp tháo gỡ khó khăn, đồng thời kiến nghị với các bộ, ngành cho phép PVEP hưởng cơ chế lương đặc thù và đã được chấp thuận. 10 năm, trải qua biết bao thăng trầm cùng đơn vị, CĐ PVEP đã thực sự là điểm tựa vững chắc của người lao động, để cùng toàn thể người lao động PVEP bước vào một nhiệm kỳ mới, góp phần xây dựng PVEP ngày càng phát triển vững mạnh, xứng đáng là đơn vị chủ lực của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

 

 

Theo PetroVietnam