Công đoàn Dầu khí Việt Nam: Tập huấn công tác tài chính và nghiệp vụ kiểm tra tài chính, tài sản công đoàn

Vừa qua, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã khai mạc Hội nghị tập huấn về công tác tài chính và nghiệp vụ kiểm tra tài chính, tài sản công đoàn tại TP Hồ Chí Minh.

Hội nghị có 90 đại biểu là các chủ tịch, phó chủ tịch cùng trưởng ban tài chính, kế toán; chủ nhiệm UBKT, ủy viên UBKT đến từ các công đoàn trực thuộc tham dự. Hội nghị hướng tới mục tiêu phổ biến những quy định mới về tài chính và nghiệp vụ kiểm tra tài chính, tài sản công đoàn, đồng thời là dịp trao đổi các giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý tài chính công đoàn, sử dụng nguồn tài chính công đoàn ngày càng hiệu quả.

 

Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nghiêm Thùy Lan phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nghiêm Thùy Lan khẳng định tổ chức Công đoàn Dầu khí các cấp đang ngày càng cố gắng, nỗ lực vượt khó để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Có được kết quả tốt đẹp, không thể phủ nhận vai trò quan trọng của công tác tài chính và hoạt động của ủy ban kiểm tra trong sự phát triển, ổn định của tổ chức công đoàn.


Đồng chí Nghiêm Thùy Lan yêu cầu nâng cao chất lượng hơn nữa đội ngũ cán bộ công đoàn làm công tác tài chính kế toán, kiểm tra… nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách đặt ra cho tổ chức công đoàn trong thời kỳ hội nhập. Các công đoàn trực thuộc căn cứ vào nhiệm vụ của tổ chức công đoàn và các nội dung tập huấn để tổ chức các khóa đào tạo ở cơ sở nhằm nâng cao nghiệp vụ tài chính, kiểm tra cho các cán bộ công đoàn hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

 

Chủ tịch Công đoàn PVFCCo Tống Xuân Phong phát biểu thảo luận vấn đề thực tiễn tại đơn vị

 

Trong Hội nghị tập huấn, Phó Trưởng ban Tài chính Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Minh Dũng đã trình bày các nội dung cơ bản về chế độ thu, chi, quản lý tài chính công đoàn theo các quy định mới nhất được ban hành.


Báo cáo viên nghiệp vụ kiểm tra tài chính, tài sản công đoàn, Phó Chủ nhiệm UBKT Tổng Liên đoàn Nguyễn Thị Hồng, cũng hướng dẫn các thủ tục, các nghiệp vụ kiểm tra tài chính tài sản công đoàn cho các đại biểu tham dự buổi tập huấn.


Hội nghị tập huấn thực sự sôi nổi khi các đại biểu chủ động đưa rất nhiều tình huống thực tế về hoạt động kiểm tra và công tác tài chính công đoàn tại các đơn vị để thảo luận và có những đề xuất, giải pháp cụ thể. Với những kiến thức được tập huấn và nội dung thảo luận hữu ích, các đại biểu được cập nhật những quy định mới nhất về công tác tài chính và nghiệp vụ kiểm tra tài chính, tài sản công đoàn, từ đó vận dụng vào thực tiễn đơn vị nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Theo PetroVietnam