Ban Liên lạc hưu trí Tập đoàn: Sợi dây gắn kết các thế hệ Dầu khí

Ngày 14/9/2017, tại Hà Nội, Ban Liên lạc hưu trí Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch những tháng cuối năm 2017.

 

Đồng chí Nguyễn Đăng Liệu trình bày báo cáo tại Hội nghị

 

Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Minh Hồng, nguyên Phó Tổng giám đốc PVN, Phó Trưởng ban Liên lạc hưu trí (LLHT), Phó Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam; đồng chí Nghiêm Thuỳ Lan, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam; đồng chí Nguyễn Đăng Liệu, Trưởng Ban LLHT Tập đoàn cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị, Ban LLHT các đơn vị thành viên Tập đoàn.


Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Liệu đã tổng kết và đánh giá hoạt động của Ban LLHT Tập đoàn và các Ban LLHT các đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2017. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2017 được sự quan tâm hỗ trợ của Tập đoàn, Công đoàn Dầu khí cac đơn vị thành viên và các Ban LLHT các đơn vị, Ban LLHT Tập đoàn đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ về công tác kiện toàn tổ chức, công tác luân chuyển cán bộ hưu trí giữa các đơn vị trong Tập đoàn, giải quyết nhiều chế độ, chính sách dành cho cán bộ hưu trí đạt kết quả tốt.


Tới tháng 8/2017, có 22 đơn vị đang triển khai hoạt động theo Quy chế mới ban hành của Tập đoàn và các nội dung trao đổi với đoàn công tác Tập đoàn cuối năm 2016. Nhiều Ban LLHT đã tổ chức tiếp nhận hội viên mới có đủ đủ điều kiện, đồng thời một số đơn vị đã tập trung rà soát lại danh sách cán bộ hưu trí tại đơn vị mình. Các Ban LLHT đã từng bước đi vào nề nếp và hoạt động có hiệu quả. Hết 8 tháng đầu năm 2017, đã có trên 6.200 hội viên (tăng 187 hội viên so với năm 2016). Ngoài ra, đơn vị PVCombank đã thành lập Ban LLHT.

 

Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nghiêm Thùy Lan phát biểu tại Hội nghị

 

Từ năm 2016, Tập đoàn không chi trực tiếp cho các Ban LLHT các khoản chi phí mà do đơn vị trích từ phần Quỹ tương trợ Tập đoàn để lại. Đồng chí Trưởng ban liên lạc cho biết, hiện các đơn vị, Ban LLHT đang đợi quyết định của Tập đoàn về quyết toán thu chi cho năm 2016 và 2017. Về kế hoạch các tháng cuối năm, Ban LLHH đề nghị Tập đoàn xem xét một số điểm bổ sung vào “Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban LLHT Tập đoàn”. Đồng thời, tạo điều kiện cho các đơn vị quan tâm, quán triệt tốt việc quản lý chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ hưu trí, điều chỉnh bổ sung các thành viên Ban lãnh đạo và ban thư ký cho phù hợp với thực tế…


Hội nghị đã nghe các Ban LLHT Vietsovpetro, PETROSETCO, PTSC, PVFCco, VPI, PV Oil... chia sẻ, kiến nghị về công tác tổ chức, hoạt động của Ban LLHT đơn vị thời gian qua, những thuận lợi và khó khăn trong tình hình khó khăn chung của các đơn vị. Đặc biệt, trong xu thế Tập đoàn đang tập trung thực hiện công tác cổ phần hoá, thoái vốn ở một số đơn vị trực thuộc. Thay mặt tổ chức Công đoàn, đồng chí Nghiêm Thùy Lan ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp tích cực với các Ban LLHT và lãnh đạo các đơn vị trong thời gian qua. Đồng chí Chủ tịch Công đoàn hứa sẽ cố gắng chăm lo, hỗ trợ một cách tốt nhất đến người lao động, các cán bộ hưu trí trong Tập đoàn, nhất là trong giai đoạn hiện nay.

 

Đồng chí Lê Minh Hồng phát biểu tại Hội nghị

 

Phát biểu hội nghị, đồng chí Lê Minh Hồng cho rằng, trong giai đoạn Tập đoàn đang gặp nhiều khó khăn, thách thức như hiện nay, Ban LLHT các đơn vị và các thành viên hưu trí đều thông cảm với khó khăn chung, sẵn sàng chia sẻ, sát cánh với đơn vị và Tập đoàn. Trong đó, Ban LLHT Tập đoàn và Ban LLHT các đơn vị đã thực hiện tốt công tác tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt và các hoạt động với khoản tài chính eo hẹp. Đồng chí Lê Minh Hồng cho biết, trước những khó khăn hiện nay của Tập đoàn, chủ trương chung của Tập đoàn là vẫn đảm bảo duy trì tốt nhất các chế độ, chính sách với cán bộ, CNV NLĐ hưu trí.


“Dù khó khăn đến đâu, bất cứ lý do nào cũng phải duy trì hoạt động của Ban liên lạc. Đây là ngôi nhà chung, là sợi dây gắn kết mang tính nhân văn của Tập đoàn với các thế hệ đi trước”, đồng chí Lê Minh Hồng khẳng định. Thời gian tới, đồng chí mong muốn Ban LLHT tiếp tục hoàn thiện hơn nữa Quy chế hoạt động, phát huy tinh thần đoàn kết, có nhiều hoạt động bổ ích, thiết thực trong công tác chăm lo và bảo vệ quyền lợi, chính sách đối với người hưu trí.

 

Đại diện Công đoàn Dầu khí và Ban LLHT tặng hoa tri ân những đóng góp của đồng chí Lê Minh Hồng và Đỗ Thị Nhung

 

Nhân dịp này, Công đoàn Dầu khí, Ban LLHT đã tặng hoa tri ân đồng chí Lê Minh Hồng và đồng chí Đỗ Thị Nhung, nguyên Phó ban Chính sách pháp luật Công đoàn Dầu khí về những đóng góp trong công tác hưu trí của ngành.

 

Theo PetroVietnam