Đảng bộ PVEP luôn “vững vàng vượt sóng”

Với tinh thần đổi mới, thiết thực và hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với bảo đảm thực hiện đầy đủ nguyên tắc, kỷ luật và kỷ cương, Đảng bộ Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) luôn cùng toàn tổng công ty tập trung mọi nguồn lực phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ, kế hoạch được Tập đoàn giao; quyết tâm thực hiện đạt kết quả tốt nhất mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ PVEP các nhiệm kỳ; đẩy mạnh công tác tái cấu trúc tổng công ty; tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị quyết Trung ương và góp phần cùng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phấn đấu thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển ngành...

Xây dựng tập thể đoàn kết, chủ động, sáng tạo


Trong nhiệm kỳ 2010-2015 và từ 2015 đến nay, hoạt động của Đảng bộ PVEP gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao và nỗ lực chung của các cấp ủy, các cấp lãnh đạo, toàn thể đảng viên và người lao động, công tác của Đảng bộ đã thu được những kết quả quan trọng. Đây là những cơ sở quan trọng mang lại kết quả hoạt động của Đảng bộ trong thời gian qua, rút ra bài học kinh nghiệm và xác định phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đảng ủy PVEP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị của PVEP phát huy mọi nguồn lực, quán triệt về phương hướng, nhiệm vụ, thống nhất trong ý chí và hành động để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển.


Với sự chỉ đạo của Đảng ủy PVEP nói riêng và Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) nói chung, PVEP đã thực sự là đơn vị ở tuyến đầu trên mặt trận bảo vệ chủ quyền quốc gia trên Biển Đông của PVN. CBCNV của PVEP không quản ngại gian khổ, kể cả sự an toàn của tính mạng để thực hiện các hoạt động dầu khí tại những khu vực tranh chấp, nhạy cảm. Có thể thấy, bắt đầu từ việc chuyển đổi thành công mô hình tổ chức, cơ chế quản lý, từ hai công ty PIDC và PVEP hạch toán phụ thuộc, quy mô hoạt động nhỏ trở thành Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí - PVEP một công ty dầu khí thực thụ có hoạt động ở cả trong và ngoài nước với quy mô rất lớn: về quỹ trữ lượng; về sản lượng khai thác dầu khí hằng năm; về tổng tài sản; về số lượng dự án thăm dò khai thác, về phạm vi hoạt động và về lực lượng lao động đang thực hiện 55 dự án dầu khí ở trong nước và 14 quốc gia trên thế giới. Tổng công ty đã phát triển rất nhanh và mạnh, duy trì được đà tăng trưởng cao, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều đạt kết quả cao.

 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng thành công Đại hội Đảng bộ PVEP lần thứ I nhiệm kỳ 2010-2015 ​. Ảnh: Petrovietnam

 

PVEP là đơn vị tiên phong của Tập đoàn và đất nước trong hội nhập kinh tế quốc tế, đầu tư ra nước ngoài với 21 dự án dầu khí tại 14 quốc gia trên thế giới. Các đảng viên của PVEP làm việc trên các giàn khoan ngoài Biển Đông, đã nêu cao tinh thần yêu nước, thực sự là những chiến binh tham gia bảo vệ chủ quyền quốc gia trên vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Không chỉ có vậy, Đảng ủy PVEP cũng như Hội đồng Thành viên, Ban Tổng giám đốc luôn chủ trương thực hiện rất tích cực và sâu rộng các hoạt động an sinh xã hội, uống nước nhớ nguồn, hướng về Trường Sa… xứng đáng với vai trò và trách nhiệm là một doanh nghiệp lớn của Tập đoàn và đất nước.


PVEP đã tạo được bước đột phá ban đầu rất quan trọng trong chính sách con người để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, đủ sức quản lý, điều hành các dự án dầu khí lớn với các điều kiện khó khăn ở cả trong nước và ngoài nước. Nhờ đó, năng lực quản lý điều hành, tính cạnh tranh và uy tín quốc tế của PVEP ngày càng được khẳng định và nâng cao trong cộng đồng dầu khí quốc tế. Cái được lớn nhất mà Đảng bộ PVEP đã làm được chính là việc xây dựng được một tập thể PVEP đoàn kết nhất trí, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Đảng bộ PVEP thực sự là một tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao; phát huy được vai trò lãnh đạo mọi mặt hoạt động của PVEP và các tổ chức đoàn thể - xã hội. Đặc biệt các tổ chức Đảng của Đảng bộ PVEP tại các doanh nghiệp có vốn nước ngoài, có yếu tố nước ngoài hoặc ở nước ngoài cũng đã duy trì được hoạt động và phát huy được vai trò, thậm chí cả với các đối tác nước ngoài. Các tổ chức Đảng tại các liên doanh có yếu tố nước ngoài đã có nhiều hình thức hoạt động phong phú, sinh động, phù hợp với điều kiện làm việc và được các đối tác nước ngoài đánh giá tốt và đồng tình, ủng hộ.


Lồng ghép nội dung trong các công tác Đảng


Đảng ủy PVEP đã chủ động lồng ghép nội dung, kết hợp nhiều hình thức để triển khai hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và đảm bảo tất cả đảng viên trong Đảng bộ được học tập, quán triệt triển khai đầy đủ các nghị quyết Đảng các cấp. Tổ chức biên soạn, phát hành nhiều tài liệu nội bộ để phục vụ việc học tập, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Triển khai hoạt động tuyên truyền với nhiều phương thức hiệu quả, có trọng tâm trọng điểm, chú trọng cổ động trực quan. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, cơ quan thông tấn báo chí cung cấp thông tin chính xác, tuyên truyền rộng rãi việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổng công ty, tạo sự đồng thuận, hợp tác và giúp đỡ của địa phương, các đối tác. Đặc biệt, Đảng ủy PVEP luôn chấp hành Nghị quyết về lãnh đạo công tác an ninh quốc phòng trong giai đoạn mới của Tập đoàn, tích cực đấu tranh giữ vững chủ quyền quốc gia trên biển đảo, đẩy mạnh triển khai công tác an ninh và bảo vệ công trình trên biển; xây dựng phương án, kế hoạch để chủ động đối phó với những tình huống xấu có thể xảy ra.


Đảng ủy cũng yêu cầu các cấp ủy trực thuộc thường xuyên nắm bắt và phản ánh kịp thời về tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và người lao động; nắm vững dư luận xã hội về tình hình của ngành, của tổng công ty. Bên cạnh đó các cấp ủy đã lựa chọn, cử hàng trăm lượt cán bộ, đảng viên, đảng viên mới và quần chúng ưu tú trong toàn Đảng bộ tham dự các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nhận thức về Đảng. Đảng ủy PVEP tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị, mở nhiều lớp bồi dưỡng chính trị, tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng, mời các báo cáo viên chính trị có kinh nghiệm, có trình độ lý luận cao tới giảng dạy; từng bước thực hiện phổ cập hóa trình độ lý luận chính trị cần thiết cho các đối tượng phù hợp. Thông qua các hoạt động này, trình độ, nhận thức và bản lĩnh chính trị chung của cán bộ, đảng viên và người lao động PVEP đã được nâng cao rõ rệt, có điều kiện vận dụng được các kiến thức chính trị đã học vào thực tiễn công tác.


Trong thời gian qua, hệ thống tổ chức đảng của Đảng bộ PVEP liên tục được kiện toàn. Các tổ chức Đảng cơ sở của Đảng bộ được kịp thời rà soát, điều chỉnh, đáp ứng với những thay đổi của tình hình nhiệm vụ, các yêu cầu cụ thể và phù hợp với quá trình sắp xếp, tái cơ cấu và đổi mới PVEP. Các Ban của Đảng ủy cũng được kiện toàn, bố trí nhân sự chuyên trách, đảm bảo thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy. Việc xây dựng quy hoạch cán bộ được Đảng ủy PVEP lãnh đạo, chỉ đạo triển khai với phương châm phát huy dân chủ, khách quan trong giới thiệu nguồn và đảm bảo được tính hợp lý về cơ cấu, độ tuổi, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Quy hoạch cán bộ của tổng công ty được quản lý và tổ chức thực hiện gắn liền với công tác đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sử dụng cán bộ. Đa số cán bộ trong quy hoạch được đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật các kiến thức về quản lý kinh tế, lý luận chính trị, kỹ năng lãnh đạo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi được bổ nhiệm.


Với đặc thù tổ chức Đảng đa dạng về loại hình, địa bàn hoạt động trải rộng, cán bộ, đảng viên thường xuyên đi công tác nước ngoài nên việc thực hiện chế độ sinh hoạt Đảng luôn được cải tiến cho phù hợp với điều kiện công tác của đảng viên. Đảng ủy PVEP đã chỉ đạo các cấp ủy phải đảm bảo đúng quy định của Trung ương trong tổ chức sinh hoạt Đảng, tích cực đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, nhằm tăng cường hiệu quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đưa công tác tự phê bình và phê bình, các chuyên đề học tập và làm theo gương Bác Hồ vào nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ. Ở một số tổ chức Đảng, đảng viên hoạt động phân tán ở nhiều địa điểm, thường xuyên đi công tác, ít có điều kiện tập trung đầy đủ hoặc ở tổ chức Đảng trong các liên doanh phải thực hiện công tác Đảng ngoài giờ hành chính đã vận dụng linh hoạt các hình thức, ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt Đảng.


Với tinh thần không ngừng đổi mới trong công tác định hướng, chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng Thành viên và Ban Tổng giám đốc, PVEP vẫn đang tiếp tục phát triển ổn định và tạo ra sự thay đổi vượt bậc cả về chất và lượng. Điều đáng tự hào là cùng với tính tự chủ được nâng cao, số lượng và quy mô các dự án đầu tư ngày càng tăng, hoạt động thăm dò khai thác dầu khí trong và ngoài nước được đẩy mạnh và mở rộng, tiềm lực kỹ thuật, tài chính, nhân lực, năng lực quản lý điều hành được tăng cường rõ rệt. Từ đó, năng lực cạnh tranh, thương hiệu và uy tín trong cộng đồng dầu khí quốc tế của PVEP ngày càng được khẳng định. PVEP đã góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng đất nước, trong điều tiết nền kinh tế vĩ mô của Chính phủ và bảo vệ chủ quyền biển đảo. Toàn Đảng bộ PVEP quyết tâm chung sức vững lòng, vượt qua khó khăn thách thức, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu tiếp tục xây dựng PVEP trở thành công ty dầu khí quốc tế lớn mạnh trong khu vực, phát triển bền vững, có tiềm lực kinh tế, kỹ thuật, tài chính mạnh, có sức cạnh tranh cao.


Hiện nay, Đảng bộ PVEP có 56 tổ chức đảng cấp cơ sở, với 774 đảng viên đang công tác, sinh hoạt cả ở trong và ngoài nước (tính đến 30-5-2015), tăng gần 40% so với đầu nhiệm kỳ Đại hội lần thứ I. Hệ thống tổ chức của Đảng bộ PVEP đã được xây dựng đồng bộ với mô hình phát triển của tổng công ty và thường xuyên được điều chỉnh, kiện toàn phù hợp với quá trình sắp xếp, tái cơ cấu và đổi mới doanh nghiệp.

 

Theo PetroVietnam