Báo cáo thường niên năm 2008

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí vừa hoàn tất Báo cáo thường niên của PVTrans năm 2008. Xin gửi đến quý vị cổ đông tham khảo.