Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ tăng vốn của PVTRANS

Ngày 08/05/2008, Uỷ ban Chứng khoán nhà nước (UBCKNN) đã có văn bản số 810/UBCK-QLPH chấp thuận nguyên tắc hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần ra công chúng của Tổng công ty cổ phần Vận tải dầu khí (PVTrans) theo đó PVTrans sẽ phát hành 75.600.000 cổ phần ra công chúng.

Các cổ đông hiện hữu của PVTrans được quyền mua cổ phiếu phát hành thêm theo tỷ lệ 1: 1 bằng mệnh giá.

Hiện nay PVTrans đang gấp rút hoàn thành các thủ tục cuối cùng để chính thức phát hành số cổ phiếu này. Việc tăng vốn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho PVTrans triển khai các dự án đầu tư và đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.