Thông báo vv trả sổ cổ đông, nhận hồ sơ và làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần Petrotrans

Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans) xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc trả sổ cổ đông, nhận hồ sơ và làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần Công ty Vận tải Dầu khí Đông Dương (Petrotrans) là đơn vị thành viên của PVTrans như sau:

1. Thông báo v/v trả sổ cổ đông, nhận hồ sơ và làm thủ tục chuyển nhượng CP (đính kèm)

2. Đơn đề nghị chuyển nhượng CP (đính kèm)

3. Phiếu nhận hồ sơ chuyển nhượng (đính kèm)

4. Đơn đề nghị (đính kèm)