Thông báo trả Giấy chứng nhận UTĐT cổ phần PVT-PVI

Từ ngày 13/8/2007 đến ngày 28/08/2007, Phòng Giao dịch Trung tâm Quận I sẽ trả Giấy chứng nhận UTĐT cổ phần PVTrans-PVI cho các cá nhân trên địa bàn Tp Hồ Chí Minh.

a/ Thứ hai ngày 13/08/2007:

+ Sáng: Công ty Thương mại Dầu khí (Petechim).

+ Chiều: Khối văn phòng Công ty Du lịch Dầu khí (Petrosetco)

b/ Thứ ba ngày 14/08/2007:

+ Sáng: Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí.

+ Chiều: Công ty đầu tư và tư vấn thiết kế.

c/ Thứ tư ngày 15/08/2007:

+ Sáng: Khối văn phòng Công ty Phân đạm và Hoá chất Dầu khí.

+ Chiều: Nhà máy Đạm Phú Mỹ (tại Khu công nghiệp Phú Mỹ - Tân Thành – Bà Rịa)

d/ Thứ năm ngày 16/08/2007:

+ Sáng: Nhà máy Đạm Phú Mỹ (tại Khu công nghiệp Phú Mỹ - Tân Thành – Bà Rịa)

e/ Thứ hai ngày 27/08/2007:Các Xí nghiệp của Công ty Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí đóng tại địa bàn Vũng Tàu.

f/ Thứ ba ngày 28/08/2007:Các Xí nghiệp của Công ty Dịch vụ Du lịch Dầu khí (Petrosetco) đóng tại địa bàn Vũng Tàu.

Các đơn vị đến nhận Giấy chứng nhận UTĐT cổ phần PVT – PVI tại số 208 Nguyễn Trãi, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh kể từ ngày 20/08/2007 đến ngày 24/08/2007, bao gồm các đơn vị sau:

+ Công ty PTSC Hồ Chí Minh;

+ Công ty Vận tải Dầu khí;

+ Công ty Kinh doanh khí hoá lỏng miền Nam;

+ Ban Quản lý dự án điện Nhơn Trạch;

+ Ban chuẩn bị đầu tư ống dẫn khí lô B Ômôn;

+ Đảng uỷ khối Dầu khí;

+ Công ty PVI Hồ Chí Minh;

+ Công ty Điều hành Chung Hoàn Vũ;

+ Công ty Điều hành Chung Lam Sơn;

+ Ban Quản lý Dự án nhà số 5 Lê Duẩn;

+ Công ty Cheveron VN;

+ Công ty Conocophillips Cửu Long;

+ Công ty TNHH Fairfield VN;

+ Công ty Hoàng Long;

+ Công ty KNOC;

+ Trung tâm An toàn và Môi trường Dầu khí;

+ Trạm liên lạc Dầu khí Phía nam;

+ Công ty Điều hành Cửu Long;

+ Công ty VT Gas;

+ Công ty PC VN

+ Chi nhánh PVFC Hồ Chí Minh

+ Công ty Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí

Sau thời hạn của lịch trình trên các khách hàng chưa nhận Giấy chứng nhận UTĐT cổ phần PVT – PVI, PVFC HCM sẽ hẹn trả vào thời điểm khác.

(Lưu ý: Các khách hàng mang theo Chứng minh nhân dân khi đến nhận Giấy chứng nhận cổ phần PVT – PVI)