Thông báo phát hành giấy chứng nhận sở hữu cổ phần PVT

THÔNG BÁO (V/v: PHÁT HÀNH GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN) Tổ chức phát hành : Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Địa chỉ : Tầng 4, Tòa nhà H3, 384 Hoàng Diệu, P.6, Q. 4, Tp. HCMĐiện thoại : (84-8) 39111 301 Fax: (84-8) 39111 300

Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc phát hành Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần tăng vốn năm 2008 cho cổ đông chưa lưu ký và CBCNV PV Trans như sau:

Bắt đầu từ ngày 17/12/2008, Giấychứng nhậnsở hữu cổ phần PV Trans được phát tại:

Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng MHB (MHBS)

Số 161, Đồng Khởi, Lầu 2, Tòa nhà Opera View, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: (08) 38241567. Fax: (08) 8241572
Website:
www.mhbs.vn

Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng MHB (MHBS) Địa chỉ: 234 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

ĐT: (08) 824 1567. Fax: (08) 824 1572

 

Lưu ý:
- Cổ đông khi đến nhận Giấychứng nhận sở hữu cổ phần mang theo CMND và cácgiấy tờ có liên quan để đối chiếu và xác nhận.
- Đề nghị Quý cổ đông đến nhận GCNSHCP sớm và kiểm tra lại các thông tin ghi trên GCNSHCP để kịp thời điều chỉnh nếu có sai sót.

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

TP.HCM, ngày 18 tháng 12 năm 2008

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

Đỗ Văn Liên