Thông báo ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu của đợt tăng vốn năm 2009

Thông báo điều chỉnh thời gian giao dịch cổ phiếu phát hành thêm:

Hiện nay, PV Trans đang khẩn trương tiến hành hoàn thiện các thủ tục để niêm yết bổ sung 85.000.000 cổ phiếu PVT trên sàn giao dịch chứng khoán Tp.HCM. Do trong thời gian nghỉ lễ Tết kéo dài đã ảnh hưởng đến thời gian xử lý các cổ phiếu lẻ, dôi dư trong đợt phát hành, tiến độ niêm yết và giao dịch số cổ phiếu phát hành thêm. Vì vậy, PV Trans xin thông báo đến quí vị cổ đông ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu phát hành thêm dự kiến lùi lại đến ngày 20/04/2010.

Trân trọng thông báo!