Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2010

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PV Trans) trân trọng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010:

- Tên tổ chức niêm yết: Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí

-Mã chứng khoán : PVT.

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, tòa nhà H3, số 384 đường Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, TP.Hồ Chí Minh.

- Điện thoại : (84-8) 39 111 301 Fax: (84-8) 39 111 300

- Website : www.pvtrans.com

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/04/2010 (lưu ý: Trường hợp giao dịch thỏa thuận với khối lượng từ 10.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 26 và 27/04/2010 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 28/04/2010

Thời gian tổ chức: dự kiến ngày 21/05/2010.

Địa điểm: Khách sạn Rex, số 141 đường Nguyễn Huệ , quận 1, Tp.Hồ Chí Minh