Thông báo cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần PVT

Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí xin & thông báo việc cấp giấy chứng nhận sở hữu cổ phần tăng vốn năm 2009 (dành cho các cổ đông chưa lưu ký và CBCNV PV Trans) như sau:

Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí hiện đang cấp giấy chứng nhận sở hữu cổ phần tăng vốn năm 2009 (dành cho các cổ đông chưa lưu ký và CBCNV PV Trans), đề nghị các cổ đông đến nhận tại một trong hai địa chỉ sau:

1. Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán MHB:

- Địa chỉ: 161 Đồng Khởi, lầu 2, tòa nhà Opera View, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: (08) 38241567 Fax: (08) 38241572

2. Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán MHB:

- Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Minexport, số 28 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Điện thoại: (04) 62682888 Fax: (04) 62702146

Lưu ý:

- Cổ đông khi đến nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mang theo CMND và các giấy tờ có liên quan để đối chiếu và xác nhận.

- Đề nghị Quý cổ đông đến nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần sớm và kiểm tra lại các thông tin ghi trên Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần để kịp thời điều chỉnh nếu có sai sót.