Hồ sơ tăng vốn của PVTrans đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận

Liên quan đến việc tăng vốn của Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí, ngày 13/11/2009, Uỷ ban Chứng khoán nhà nước (UBCKNN) đã có văn bản số 2551/UBCK-QLPH chấp thuận nguyên tắc cho PVTrans được phát hành 85.000.000 cổ phiếu ra công chúng, theo hồ sơ xin tăng vốn đã trình UBCKNN.

Hiện nay PVTrans đang gấp rút hoàn thành các thủ tục cuối cùng trước khi chính thức phát hành đợt cổ phiếu này. Việc được phê duyệt hồ sơ tăng vốn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho PVTrans triển khai thành công các dự án của Tổng Công ty, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Thúc Hiếu