Giải thích rõ thông tin trên Thời báo Kinh tế Việt Nam số 29 (2963) thứ 4 ngày 3/2/2010

Vừa qua, Thời báo Kinh tế Việt Nam số 29 (2963) thứ 4 ngày 3/2/2010 có đăng tin về kết quả kinh doanh của PVTrans với tiêu đề: "Năm 2009: PVT lỗ gần 21 tỷ đồng." Toàn văn bài báo như sau:

Theo BCTC hợp nhất của Tổng CTCP vận tải dầu khí (PVT), quý IV/2009, PVT đạt 799 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 60,76% so với quý trước, lũy kế cả năm doanh thu thuần đạt 1.919 tỷ đồng, vượt gần 20% so với kế hoạch năm. Riêng quý IV, lỗ sau thuế hơn 7,98 tỷ đồng, giảm mạnh so với lợi nhuận quý III (14,33 tỷ đồng), lũy kế cả năm lỗ 20,84 tỷ đồng, giảm mạnh so với lợi nhuận năm 2008 (80,74 tỷ đồng). Giá vốn hàng bán quý IV là 687 tỷ và lũy kế cả năm lên tới 1.774 tỷ đồng, chiếm 85,96% và 93,43% trên doanh thu thuần. Riêng quý IV, PVT đạt lợi nhuận gộp 112,23 tỷ đồng chiếm 77,16 lợi nhuận gộp cả năm. Đến cuối năm 2009, nợ phải trả là 4.147,62 tỷ đồng chiếm 53,37% tổng nguồn vốn, trong đó, nợ ngắn hạn giảm từ mức 2.403 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn trên 1.449,9 tỷ, nợ dài hạn tăng từ 1.885,89 tỷ đồng đầu năm lên 2.697,7 tỷ đồng”. HẢI BẰNG

Với cách sử dụng tiêu đề một cách chưa chính xác và chưa đầy đủ nói trên của bài báo có thể gây hiểu nhầm đối với độc giả và các nhà đầu tư. Vì vậy, Tổng công ty CP Vận tải dầu khí xin được làm rõ như sau:

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quí 4/2010 của PVTrans, lợi nhuận sau thuế năm 2009 là - 20,94 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây là số liệu hợp nhất - tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh của tất cả các đơn vị thành viên của PVTrans. Còn kết quả sản xuất kinh doanh của công ty mẹ - Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí - là có lãi chứ không lỗ như tiêu đề bài báo nói trên đã đưa, thể hiện là lợi ích cổ đông công ty mẹ (cổ đông PVTrans) đạt 7,59 tỷ đồng tương ứng với lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) là 52 đồng.

Hữu Thanh