Công bố thông tin về việc ông Nguyễn Quốc Phương không còn là thành viên Hội đồng quản trị của PVTrans

Công bố thông tin về việc ông Nguyễn Quốc Phương không còn là thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí kể từ ngày 13/8/2020 do đã từ trần vì bệnh.

Xin vui lòng xem tài liệu đính kèm