Công bố giải trình ý kiến ngoại trừ trên Báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán năm 2011

Vừa qua, Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí đã có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh giải trình ý kiến ngoại trừ trên Báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán năm 2011 của PVTrans.

Nội dung công văn này và văn bản của Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam được tải lên tại đây.

Trân trọng gửi đến các nhà đầu tư tham khảo.