Công đoàn PV Trans: Một năm khởi sắc

Năm 2014, Công đoàn Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PV Trans) luôn sát cánh cùng tổng công ty thực hiện thành công các chương trình hoạt động, đồng thời luôn quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống về vật chất và tinh thần cho CBCNV-NLĐ.