Tổ chức khóa đào tạo “Legal Aspects of Chartering and Claims Handling” năm 2017

Với mục đích trang bị, cập nhật kiến thức và kỹ năng cũng như kinh nghiệm, cách thức, biện pháp xử lý theo quy định hợp đồng, thông lệ hàng hải quốc tế từ các trường hợp thực tế (case study) về các vấn đề pháp lý và xử lý tranh chấp với khách hàng trong khai thác tàu biển của cán bộ quản lý và các nhân sự chủ chốt về khai thác kinh doanh và pháp chế của Tổng công ty và các đơn vị thành viên khai thác tàu, ngày 31/3/2017 vừa qua, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí đã tổ chức khóa đào tạo "Legal Aspects of Chartering and Claims Handling" để nâng cao trình độ chuyên môn, học hỏi kinh nghiệm thực tế để đáp ứng, xử lý công việc hiệu quả và kịp thời trong công tác quản lý và khai thác tàu.

 

 

Khóa đào tạo “Legal Aspects of Chartering and Claims Handling. Ảnh: Ban TCNS

 

Khóa đào tạo diễn ra với sự tham gia của hơn 60 CBCNV tại cơ quan Tổng công ty, Công ty PV Trans PSM, Công ty PVTrans Pacific, Công ty PV Trans SPT, Công ty Nhật Việt, Công ty Gas Shipping, Công ty PV Trans Hà Nội và các cán bộ là lãnh đạo và cán bộ làm công tác khai thác kinh doanh và pháp chế tại Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

 

Khóa đào tạo “Legal Aspects of Chartering and Claims Handling. Ảnh: Ban TCNS

 

Khóa đào tạo do 3 Giảng viên từ Hãng luật Haridass Ho & Partners và Hội P&I - The Standard Club (Asia) giảng dạy. Khóa học đã được cập nhật kiến thức các vấn đề về pháp lý và xử lý tranh chấp thực tế trong hợp đồng khi xảy ra sự cố và chia sẻ kinh nghiệm giải quyết các tình huống tranh chấp thực tế đã xảy ra trong trong khai thác hàng hải quốc tế và khu vực, rất được các công ty chủ tàu quan tâm hiện nay. Các thành viên khóa học đã đặt các câu hỏi trọng tâm, đóng góp ý kiến và thảo luận sôi nổi đối với các tình huống thực tế đặc biệt về chủ đề các điều khoản thuê tàu, khiếu nại hàng hải quốc tế, bắt giữ tàu khi xảy ra tranh chấp,… trong công tác khai thác tàu.


Kết thúc khóa học các lãnh đạo và CBCNV của Tổng công ty và các đơn vị thành viên đã nắm bắt và chuyên sâu hơn về thông lệ, quy tắc ứng xử cũng như Luật hàng hải trong nước và Quốc tế, có thêm nhiều kiến thức kinh nghiệm thực tế trong khai thác vận hành tàu biển của PV Trans.
 

 

Thế Hiếu