Thư chúc mừng năm mới của PetroVietnam

Vừa qua, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) đã có thư chúc mừng năm mới gửi đến toàn thể Cán bộ, & Đảng viên, Công nhân viên lao động PetroVietnam.

Đây chính là sự động viên kịp thời và ý nghĩa của lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đối với toàn thể CBCNV Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí nói riêng và tất cả CBCNV ngành Dầu khí nói chung.

Toàn văn Thư chúc mừng của Tổng Giám đốc và Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam:

Thư chúc mừng năm mới của PetroVietnam