PVTrans tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc

Đối thoại tại nơi làm việc nhằm chia sẻ thông tin, tăng cường sự thấu hiểu tâm tư nguyện vọng giữa người sử dụng lao động và người lao động để xây dựng quan hệ lao động tại nơi làm việc, đồng thời bảo đảm việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Thực hiện tốt công tác này, hàng năm Tổng công ty PVTrans luôn duy trì việc tổ chức buổi đối thoại giữa lãnh đạo Tổng công ty và người lao động nhằm tạo điều kiện để người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động, đồng thời nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ của người sử dụng lao động đối với người lao động; tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể trong Tổng công ty hoạt động theo quy định của pháp luật trong việc thực hiện quyền dân chủ cho người lao động, từ đó thiết lập mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, góp phần ngăn ngừa và hạn chế những tranh chấp lao động trong quá trình hoạt động SXKD.

 

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Hà Thanh

 

Ngày 28/6/2017, Tổng công ty PVTrans đã tổ chức buổi đối thoại tại nơi làm việc và thông qua việc trao đổi trực tiếp giữa người lao động và người sử dụng lao động hoặc giữa đại diện tập thể lao động với người sử dụng lao động để giải đáp các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động, bao gồm: Tình hình sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty; Việc thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế và cam kết, thỏa thuận khác tại nơi làm việc; Điều kiện làm việc; Yêu cầu của người lao động, tập thể lao động đối với người sử dụng lao động; Yêu cầu của người sử dụng lao động với người lao động, tập thể lao động; Nội dung khác mà hai bên quan tâm.


Tại buổi đối thoại, ông Phạm Việt Anh – Tổng giám đốc và ông Lưu Trung Duy – Chủ tịch Công ty đoàn Tổng công ty đã lần lượt giải đáp các vấn đề thắc mắc, các câu hỏi mà người lao động đang quan tâm.

 

Ông Phạm Việt Anh – Tổng giám đốc và ông Lưu Trung Duy – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty. Ảnh: Hà Thanh

 

Buổi đối thoại đã diễn ra trong không khí thân tình, cởi mở, trao đổi thẳng thắn, thay mặt phía người sử dụng lao động, Tổng Giám đốc Tổng công ty Phạm Việt Anh đã giải đáp những thắc mắc của người lao động rất cụ thể, chi tiết, thiết thực… Đối với tập thể người lao động, đây là dịp để các cán bộ công nhân viên của Tổng công ty có điều kiện tiếp xúc trực tiếp với người sử dụng lao động, được chia sẻ các thông tin về tình hình ngành Dầu khí nói chung và tình hình của PVTrans nói riêng, được giải đáp những khúc mắc liên quan đến công việc của mình cũng như được chia sẻ và cảm nhận sự tâm huyết, vất vả của đội ngũ Ban lãnh đạo Tổng công ty trong quá trình đưa con thuyền PVTrans vượt qua những khó khăn, thách thức.

 

Người lao động đặt câu hỏi tại Hội nghị. Ảnh: Hà Thanh

 

Thực hiện tốt việc đối thoại sẽ tác động tích cực đến mọi mặt hoạt động của Tổng công ty, giúp người lao động an tâm làm việc, gắn bó với Tổng công ty, góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa người sử dụng lao động và người lao động.

 

Thúc Hiếu