PVTrans tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và cứu nạn, cứu hộ

Là một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực vận tải dầu khí, Tổng công ty PVTrans không chỉ coi trọng công tác an toàn trên các tàu vận tải dầu khí mà còn ý thức và quan tâm đến công tác phòng chống cháy nổ ngay tại văn phòng làm việc của Tổng công ty.

CBCNV và đội PCCC cơ sở tham dự buổi huấn luyện. Ảnh: Trung Duy

 

Nâng cao nhận thức cũng như hướng dẫn cách thức phòng chống cháy nổ, cách xử lý tình huống khi gặp hỏa hoạn là vấn đề cấp thiết và cần thiết đối với mỗi cán bộ trong Tổng công ty, ngày 23/11/2012, PVTrans đã tổ chức buổi huấn luyện nghiệp vụ PC&CC, trang bị kiến thức PCCC và cứu nạn, cứu hộ, cách sử dụng các phương tiện PCCC và cứu nạn cho CBCNV văn phòng bộ máy điều hành mà trực tiếp là đội Phòng cháy và chữa cháy PVTrans do Trung tâm Đào tạo và huấn luyện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Sở Cảnh sát Phòng cháy & Chữa cháy Tp.Hồ Chí Minh trình bày.

 

Bằng những kinh nghiệm đã trải qua, những tình huống thực tế, những vụ việc đã xử lý, Ông Trần Xuân Huyền - Trung tá - Đội trưởng đội đào tạo và huấn luyện của Trung tâm đã giới thiệu và trình bày các nội dung liên quan, qua đó giúp các CBCNV PVTrans nhận thức và nắm rõ hơn các phương pháp xử lý tình huống khi xảy ra sự cố.

 

Ông Trần Xuân Huyền - Trung tá - Đội trưởng đội đào tạo và huấn luyện của Trung tâm Đào tạo, Sở Cảnh sát Phòng cháy & Chữa cháy Tp.Hồ Chí Minh. Ảnh: Trung Duy

 

Việc phát huy vai trò, trách nhiệm của lực lượng PCCC tại chỗ là việc hết sức cần thiết, đây là lực lượng tổ chức chữa cháy giai đoạn ban đầu, kịp thời ngăn chặn, xử lý tình huống cháy, nổ khi mới phát sinh, lực lượng PC&CC tại chỗ phải nắm vững kiến thức cơ bản về PCCC, từ những tính năng, tác dụng, cách sử dụng các phương tiện chữa cháy đã được trang bị hiện có tại chổ, luôn luôn chủ động sẵn sàng xử lý kịp thời, có hiệu quả các vụ cháy theo phương châm 4 tại chỗ “Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và vật tư hậu cần tại chỗ”.

 

Thúc Hiếu