PVTrans Oil tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông năm 2017

Ngày 26/04/2017 tại khách sạn Liberty Central Citypoint, số 59 đường Pasteur, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM; Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2017, đây cũng là ĐHĐCĐ đầu tiên sau khi cổ phiếu PVTrans Oil lên sàn giao dịch UPCOM lần đầu vào ngày 20/04/2017.

 

Đoàn thanh niên PVTrans Oil biểu diễn văn nghệ tại Đại hội. Ảnh: PVTrans Oil

 

Tham dự Đại hội có 45 cổ đông đại diện cho 12.526.127 số cổ phần có quyền biểu quyết tương đương với 73,68% số lượng cổ phần biểu quyết của Công ty, cùng các khách mời là đại diện Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí, Tổng Công ty Dầu.

 

 

Tại Đại hội, các cổ đông đã nghe các Báo cáo:
- Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch 2017 của HĐQT;
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2016;
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
- Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2017;
- Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch 2017 của Ban Kiểm soát;
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2017;
- Báo cáo quyết toán thù lao 2016 và kế hoạch thù lao 2017 của HĐQT, BKS;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
- Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT – Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.
 

Ông Nguyễn Quốc Phương – Chủ tịch HĐQT và ông Hoàng Đức Chính – Giám đốc Công ty báo cáo trước Đại hội. Ảnh: PVTrans Oil

 

Trong bối cảnh chung của nền kinh tế còn nhiều khó khăn, giá dầu biến động, giá cước vận chuyển giảm mạnh, thị trường cạnh tranh quyết liệt trên các lĩnh vực dầu khí, hàng hải, kinh doanh thương mại,… tiếp tục khẳng định được con đường phát triển đúng đắn, xây dựng PVTrans Oil tiếp tục phát triển bền vững và thu được nhiều thành tựu ở các mảng kinh doanh, hoàn thành tốt nhiệm vụ ĐHĐCĐ năm 2016 đã giao.


Theo Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 do Giám đốc Công ty trình ĐHĐCĐ, doanh thu năm 2016 của PVTrans Oil đạt 691,47 tỷ đồng, bằng 117% so với năm 2015. Nếu giữ nguyên phương án phân bổ chi phí thì Lợi nhuận sau thuế là 30,3 tỷ đồng, bằng 117% so với kế hoạch điều chỉnh (26 tỷ đồng) và đạt 122% so với kế hoạch ban đầu (25 tỷ đồng).
 

Ông Hồ Sỹ Hùng - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội. Ảnh: PVTrans Oil

 

Về kế hoạch kinh doanh năm 2017, Ban lãnh đạo PVTrans Oil đặt mục tiêu tổng doanh thu là 651 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 20 tỷ đồng. Bên cạnh việc tiếp tục phát triển lĩnh vực khai thác đội tàu và kinh doanh thương mại, dịch vụ hàng hải; PVTrans Oil sẽ đẩy mạnh hoạt động đầu tư khai thác tàu 13.000dwt do Tổng Công ty đầu tư. Đồng thời, dự kiến, kết thúc năm tài chính 2018, Công ty cũng có kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE).


Năm 2017 được dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, tuy nhiên, với niềm tin vào năng lực và chất lượng hàng hóa, dịch vụ; tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tích đã được trong 10 năm xây dựng và phát triển; với sự nỗ lực không ngừng và tính chuyên nghiệp cao của đội ngũ CBCNV, Thuyền viên; với sự giúp đỡ và tạo điều kiện có hiệu quả của lãnh đạo Tổng công ty và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; sự phối hợp và hợp tác chặt chẽ, có hiệu quả cao của khách hàng, nhà cung cấp, các đơn vị thành viên trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, PVTrans Oil phấn đấu và tin tưởng sẽ hoàn thành tốt kế hoạch SXKD 2017 được ĐHĐCĐ năm 2017 giao phó.


Đại hội cũng đã được lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp, bổ sung của cổ đông vào các nội dung các bản Báo cáo, Tờ trình trong Đại hội. Đặc biệt các cổ đông cũng cam kết sẽ tiếp tục chia sẻ và đồng hành với Công ty trong sự nghiệp phát triển.
 

Ông Nguyễn Hoài Phương – UV HĐQT và là cổ đông lớn của PVTrans Oil phát biểu ý kiến tại Hội nghị. Ảnh: PVTrans Oil

 

Ông Nguyễn Quốc Phương và Ông Hoàng Đức Chính thay mặt HĐQT trả lời các câu hỏi của cổ đông. Ảnh: PVTrans Oil

 

Trong phần thảo luận tại Đại hội, HĐQT và Giám đốc PVTrans Oil cũng đã trả lời thỏa đáng các câu hỏi của cổ đông liên quan đến chiến lược kinh doanh của Công ty, kế hoạch mở rộng và tăng tốc đầu tư, kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên Upcom và chiến lược thu hút cổ đông, nhà đầu tư…


Phát biểu tại Đại hội, ông Hoàng Đức Chính – Giám đốc công ty PVTrans Oil cho rằng năm 2017 thị trường đang mở ra rất nhiều cơ hội và triển vọng cho các doanh nghiệp vận tải biển và Ban lãnh đạo PVTrans Oil đã nắm bắt được những cơ hội này để thực hiện chiến lược tăng tốc. Với phương án và các quyết sách đã được Ban Lãnh đạo Công ty trình các cổ đông xem xét thông qua, cùng nguồn lực và các lợi thế sẵn có của Công ty, HĐQT và Ban Lãnh đạo PVTrans Oil tin tưởng chắc chắn rằng năm 2017 sẽ là một năm phát triển tăng tốc và có nhiều thành công đối với PVTrans Oil.


Tại Đại hội, Phương án kinh doanh và các tờ trình của HĐQT, Giám đốc đều được các cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100%. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đã được Ban lãnh đạo Công ty hoàn thiện và gửi đến các cổ đông thông qua website www.pvoilshipping.vn


Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao với các nội dung chương trình, ĐHĐCĐ năm 2017 đã thành công tốt đẹp. Tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV, Thuyền viên Công ty xác định sẽ có nhiều khó khăn thử thách trong thực hiện các mục tiêu kinh doanh nhưng tin tưởng sẽ hoàn thành tốt kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua.


Nhiệm kỳ 2012 - 2017, PVTrans Oil đã hoàn thành  các nhiệm vụ do ĐHĐCĐ tín nhiệm giao phó. Đặc biệt, trong giai đoạn năm 2013 đến năm 2016 hoàn thành tốt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra; nguồn vốn được bảo toàn và phát triển; hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước; giúp cho CBCNV, Thuyền viên Công ty có việc làm tốt, nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được cải thiện tốt hơn; tổ chức bộ máy Công ty đổi mới theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả và tăng tính tự chủ trong sản xuất kinh doanh để phù hợp với yêu cầu SXKD trong cơ chế thị trường; hoàn thiện và ban hành đầy đủ các quy chế quản trị nội bộ có hiệu quả; tạo được thương hiệu PVTrans Oil uy tín, vững niềm tin, vượt mong đợi trên thương trường; 3 tàu dầu với tổng trọng tải 27.000 dwt đều được chấp nhận Sire report của Oil Major: SHELL, ENOC, BHP, PVN…; năm 2013, 2015 đã được Bộ Công thương tặng bằng khen thành tích xuất sắc; 2 năm liền được Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam trao tặng cờ thi đua xuất sắc; xây dựng và duy trì tốt hệ thống quản lý an toàn, quản lý chất lượng ISO 9001:2015,… Bên cạnh các thành tích trong kinh doanh, PVTrans Oil cũng đã tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng đến các hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm và tặng quà cho trẻ em nghèo khuyết tật,… hưởng ứng các phòng trào thi đua rèn luyện của Tổng công ty và Tập đoàn phát động. Khẳng định những nỗ lực phấn đấu xây dựng và phát triển bền vững thương hiệu PVTrans Oil.


Việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022 được tiến hành theo đúng quy định pháp luật, điều lệ tổ chức hoạt động Công ty và quy chế bầu cử đã được Đại hội thống nhất thông qua.


 * Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị (Xếp theo thứ tự Alpha B)
1 Ông Hoàng Đức Chính
2 Ông Lê Anh Nam
3 Ông Nguyễn Hoài Phương
4 Ông Nguyễn Quốc Phương
5 Ông Nguyễn Đức Thắng

 

* Kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát (Xếp theo thứ tự Alpha B)
1 Ông Hồ Sỹ Hùng
2 Ông Phạm Văn Hưng
3 Ông Phan Xuân Sơn

 

Ông Phạm Anh Tuấn, Uỷ viên HĐQT Tổng Công ty CP Vận tải Dầu Khí tặng hoa cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát PVTrans Oil nhiệm kỳ 2017 - 2022. Ảnh: PVTrans Oil

 

Sau 04 giờ làm việc hết sức khẩn trương và nghiêm túc, với không khí phấn khởi và tin tưởng, Đại hội đã hoàn tất các nội dung công việc theo chương trình đã định. Đại hội vui mừng được đón tiếp các Quý vị cổ đông của Công ty về dự tương đối đông đủ. Các cổ đông đã tích cực đóng góp với Công ty nhiều kế sách trong sản xuất kinh doanh, quản trị doanh nghiệp cũng như các lĩnh vực khác của doanh nghiệp, Công ty PVTrans Oil xin tiếp thu và cảm ơn các Quý vị cổ đông đã đóng góp nhiều ý kiến và luôn quan tâm tới sự ổn định, phát triển đi lên của PVTrans Oil. Đồng thời, HĐQT, Ban Lãnh đạo PVTrans Oil cũng đã cam kết với các cổ đông sẽ luôn nỗ lực phấn đấu không ngừng để hoàn thành tốt các mục tiêu và nhiệm vụ ĐHĐCĐ năm 2017 đã giao theo phương châm “Chuyên nghiệp - Uy tín - Tận tâm”.

 

Ngọc Lợi - PVTrans Oil