PVN cần trên 390 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư giai đoạn 2009-2010

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) cho biết: Trong giai đoạn 2009-2010, PVN sẽ cần trên 390 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư nhằm thực hiện chiến lược năng lượng quốc gia của Việt Nam; trong đó nguồn vốn từ quỹ tập trung của Tập đoàn đáp ứng được 36,2%, còn lại phải thu xếp từ các nguồn khác.

Để bảo đảm tài chính cho nhu cầu đầu tư phát triển, PVN sẽ xây dựng kế hoạch thu xếp vốn tổng thể dựa trên kế hoạch dòng tiền dài hạn của Tập đoàn. Bên cạnh đó, PVN sẽ tập trung vào việc khai thác tiềm lực tài chính của các đơn vị thành viên trong cùng Tập đoàn và khả năng huy động vốn của Tổng Công ty cổ phần Tài chính Dầu khí (PVFC).

PVN cũng sẽ xây dựng các biện pháp phòng ngừa rủi ro về kỳ hạn, lãi suất, biến động tỷ giá giữa nội tệ và ngoại tệ nhằm giảm nguy cơ bất lợi do biến động thị trường. Đặc biệt, với nguồn vốn đầu tư lớn như vậy, việc xây dựng mối quan hệ mật thiết với các tổ chức tín dụng lớn của nước ngoài cũng như đẩy mạnh việc phát hành trái phiếu Tập đoàn ra thị trường quốc tế sẽ tiếp tục được đẩy mạnh. Ngoài ra, PVN sẽ tiếp tục cổ phần hoá các đơn vị thành viên để huy động vốn.


Theo TTXVN