PV Trans phát động phong trào thi đua sáng kiến cải tiến (Kaizen)

KAIZEN là từ khá thông dụng tại Nhật Bản, có nghĩa là "cải tiến liên tục". Đây là phương thức quản lý chất lượng phát sinh từ quản lý chất lượng toàn diện (TQM). Nó đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển bền vững, cải tiến năng suất, chất lượng sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp (DN). KAIZEN đã và đang được sử dụng phổ biến trên toàn thế giới.

 

KAIZEN hoạt động liên tục theo chu trình Deming PDCA, trong đó P (Plan) là đặt kế hoạch, D (Do) - Thực hiện, C (Check) - Kiểm tra, A (Action) - Hành động khắc phục giúp DN theo dõi các hoạt động trong mọi lĩnh vực có hiệu quả. Chu trình PDCA là nguyên tắc cơ bản tạo ra KAIZEN, từng bước tiến đến tiêu chuẩn hóa theo lộ trình: chọn đề tài; lý do chọn đề tài; phân tích tình huống hiện tại; đặt mục tiêu, chương trình hành động; thực hiện; xác nhận kết quả; tiêu chuẩn hóa và lặp lại theo chu trình trên. Thông qua việc áp dụng chu trình PDCA, những tiêu chuẩn mới được tạo ra đòi hỏi phải được tiếp tục xem xét lại và thay thế bằng tiêu chuẩn mới, hiệu quả hơn. KAIZEN đòi hỏi mỗi thành viên phải có thái độ nghi ngờ và thường xuyên xem xét lại cách làm hiện tại và tự hỏi liệu có cách làm nào tốt hơn nữa không; luôn biết cách đương đầu với những khó khăn, coi đó là cơ hội để cải tiến.

 

Những cải tiến dù bé nhỏ nhưng nếu được tích lũy đều có thể tạo nên một sự biến đổi lớn có tác động tích cực đến hệ thống quản lý, sản xuất” - Nhận thức điều này,Ban Tổng giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty đã phát động phong trào thi đua đóng góp ý kiến cải tiến(Kaizen)bao gồm tất cả các vấn đề liên quan đến mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của TCT, không phân biệt vấn đề nằm trong hay ngoài các hệ thống quản lý hiện có, không hạn chế mức độ quan trọng của nội dung ý tưởng cải tiến, khuyến khích toàn thể CBCNV của TCT tích cực tìm kiếm các cơ hội cải tiến trong mọi mặt họat động sản xuất kinh doanh của TCT.

 

Phong trào Kaizen đã được Tổng công ty phát động thực hiện từ tháng 07/2011. Sau khi phát động, phong trào này đã thu hút được sự quan tâm và tham gia của đông đảo CBCNV trong toàn Tổng công ty. Qua hơn nửa năm thực hiện, đã có nhiều sáng kiến cải tiến thiết thực, có giá trị, được áp dụng tại bộ máy điều hành Tổng công ty. Những đề xuất này góp phần quan trọng vào việc cải thiện điều kiện làm việc, tăng năng suất lao động trong sản xuất.Mặc dù mới được thực hiện nhưng phong trào này thực sự đã quy tụ được sức mạnh, trí tuệ của toàn thể đội ngũ người lao động và bước đầu đã có những kết quả khả quan, góp phần nâng cao tính chủ động, sáng tạo cũng như ý thức trách nhiệm của người lao động trong sản xuất.

 

Thúc Hiếu