PV Trans đoạt giải nhất giải giao lưu bóng đá

Chào mừng Đại hội Công đoàn Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí (nhiệm kỳ 2010 - 2013) thành công tốt đẹp và nhằm tăng cường truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị trong Tổng công ty và Đoàn cơ sở Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil); tối ngày 24/11/2010, Chi đoàn Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PV Oil Shipping) và Công ty CP Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế (Gas Shipping) đã tổ chức giải bóng đá mini giao lưu giữa các đơn vị thành viên PV Trans với Đoàn cơ sở PV Oil.

 

Thể thức thi đấu của giải là loại trực tiếp với sự tham dự của 04 đội bóng gồm văn phòng Tổng công ty PV Trans, văn phòng Tổng công ty PV Oil, PV Oil Sài Gòn và PV Oil Shipping kết hợp Gas Shipping.

 

Kết quả cuối cùng đội bóng của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí đã đoạt giải nhất.

Thúc Hiếu