PV Trans nhận bằng công nhận Hội viên Dầu khí (VPA)

Sáng ngày 18/11/2010 tại văn phòng Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PV Trans), đoàn lãnh đạo Hội dầu khí Việt Nam do ông Ngô Thường Sang - Chủ tịch Hội Dầu khí đã đến thăm và trao Bằng công nhận Hội viên Tập thể Hội Dầu khí Việt Nam và Huy hiệu Hội viên cho Tổng công ty PV Trans.

Đại diện Hội Dầu khí đọc Quyết định công nhận Hội viên tập thể Hội Dầu khí. Ảnh: Trung Duy

 

Thay mặt Tổng công ty ông Đỗ Văn Liên - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty, cùng đại diện Ban Tổng giám đốc Tổng công ty đã long trọng đón tiếp đoàn, đồng thời nhận các Bằng công nhận và Huy hiệu từ Hội Dầu khí Việt Nam và bày tỏ sự cám ơn, vinh dự của Tổng công ty khi được công nhận là Hội viên của Hội; cam kết thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm của Hội viên để cùng Hội góp phần xây dựng và phát triển ngành Dầu khí Việt Nam.

 

Lãnh đạo Tổng công ty đón nhận Bằng công nhận Hội viên tập thể. Ảnh: Trung Duy

 

Ngày 25/07/2010, Hội Dầu khí Việt Nam đã ra Quyết định số 40/QĐ-VPA về việc công nhận Hội viên tập thể của Hội Dầu khí trong đó có Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí.

 

Hội Dầu khí Việt Nam (VPA) là tổ chức được thành lập vào tháng 09/2009. Đây là tổ chức xã hội nghề nghiệp, tập hợp đoàn kết những người đã và đang công tác khoa học, kỹ thuật trong ngành Dầu khí để duy trì, phát triển, nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, góp phần xây dựng phát triển ngành Dầu khí trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn ở Việt Nam.

 

Hội Dầu khí do Bộ Công thương quản lý; trước mắt, Hội đặt ra trách nhiệm tư vấn cho Tập đoàn Dầu khí xây dựng các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2011 – 2015, những vấn đề lý luận xây dựng một tập đoàn kinh tế Nhà nước mạnh chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, tư vấn xây dựng chính sách năng lượng quốc gia, nghiên cứu và đánh giá phản biện giúp Tập đoàn trong việc xem xét phê duyệt các dự án đầu tư trong và ngoài nước, các dự án có sự tham gia góp vốn của Tập đoàn.

 

Thúc Hiếu