PV Drilling sát nhập 2 công ty con

Đại hội cổ đông bất thường của PVD đã thông qua việc sáp nhập công ty cổ phần đầu tư khoan dầu khí Việt Nam (PVDI) vào Tổng công ty cổ phần khoan và dịch vụ dầu khí (PVD) do khó khăn trong thu xếp vốn.

PVDI thành lập vào tháng 4/2007, vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, trong đó PVD nắm giữ 51% vốn. Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là đầu tư, cho thuê giàn khoan dầu và các thiết bị cho công ty dầu khí hoạt động ngoài khơi vùng biển Việt Nam. Hiện PVDI chưa có doanh thu từ hoạt động chính.

Giàn khoan PV Dringliing I thuộc sở hữu của PVD, được đưa vào cho thuê vào khoảng tháng 4/2007. Ảnh: daukhivietnam.net

PVDI lần lượt đầu tư vào giàn khoan PV Drilling II (dự kiến hoạt động vào quý IV năm 2009) và PV Drilling III (dự định hoạt động vào đầu 2010) với tổng số vốn 440 triệu USD. Cơ cấu nguồn vốn cho hai giàn khoan này là 30% vốn chủ sở hữu (trên 2.000 tỷ đồng) và 70% vốn vay (khoảng 300 triệu USD). Hiện PVDI chưa có doanh thu từ hoạt động chính.

Từ đầu năm đến nay, lãi suất cho vay tăng mạnh, hạn mức lại bị hạn chế, ngân hàng yêu cầu PVDI phải được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam bảo lãnh... đã dẫn đến việc sáp nhập doanh nghiệp này vào PVD. Như vậy, PVD với chiến lược ban đầu nắm giữ 51% của 2 giàn khoan sẽ chịu trách nhiệm điều hành giàn khoan cũng như đảm bảo hiệu quả kinh doanh giàn. Theo đó, tỷ lệ chuyển đổi là 5,5 cổ phiếu PVDI lấy 1 cổ phiếu PVD.

Riêng tỷ lệ 55.000 đồng vốn góp đổi lấy 1 cổ phiếu PVD dành cho các cổ đông PVDI hoặc người nhận nhượng quyền, người đứng tên trên hợp đồng góp vốn đã không được đại hội thông qua. Lý do, số lượng cổ phần tham dự có quyền biểu quyết hợp lệ không đủ 75%. Vấn đề này sẽ được xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Theo PVN info.net