Phát động cuộc thi viết bài “Đảng trong cuộc sống hôm nay”

Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2010) và chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XI của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Học Viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức phát động Cuộc thi "Đảng trong cuộc sống hôm nay".

 

Hưởng ứng cuộc thi, Đảng ủy Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí phổ biến Thể lệ cuộc thi và phát động phong trào tham gia viết bài dự thi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên trong Tổng công ty.

 

Thể lệ cuộc thi (đính kèm).

 

Thúc Hiếu - BKS