PetroVietnam: Tiết kiệm trên 200 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2008

Sát cánh cùng chính phủ trong "cuộc chiến" chống lạm phát, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã và đang tiếp tục triển khai Chương trình hành động kiềm chế lạm phát một cách quyết liệt, kết hợp đồng bộ nhiều biện pháp và bước đầu đạt được nhiều kết quả khả quan trong sáu tháng đầu năm.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Tập đoàn đã tiến hành rà soát và quyết định tạm dừng/giãn tiến độ một số dự án đầu tư có hiệu quả thấp hoặc chưa thực sự cấp bách với tổng giá trị giãn tiến độ, tạm dừng lên tới gần 6.000 tỷ đồng, chiếm gần 25% tổng vốn đầu tư cho lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ. Trong đó, có 60 dự án đầu tư xây dựng cơ bản, 40 dự án đầu tư phương tiện thiết bị và 12 dự án đầu tư tài chính.

Tập đoàn cũng đã triển khai rà soát lại hoạt động của các đơn vị thành viên, xây dựng và tổ chức thực hiện phương án chuyển đổi, sáp nhập các công ty cùng lĩnh vực hoạt động kém hiệu quả; thực hiện chuyển phần vốn góp không chi phối của Tập đoàn ở các đơn vị về các Tổng công ty để nâng cao hiệu quả quản lý.

Ông Đinh La Thăng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Trong 6 tháng đầu năm, Tập đoàn đã tổ chức 3 đoàn kiểm tra hoạt động của 30 đơn vị thành viên. Lãnh đạo Tập đoàn cũng chỉ đạo rà soát lại chi phí hoạt động của các đơn vị trực thuộc và Cơ quan của Thủ tướng Chính phủ; hạn chế tối đa việc tổ chức các hội nghị ở xa, tăng cường họp trực tuyến; triển khai áp dụng hệ thống mạng, email để xử lý công văn, sử dụng tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm…

Kết quả, trong quý I và quý II/2008, Tập đoàn đã tiết kiệm được 200,59 tỷ đồng. Dự kiến, năm 2008 toàn Tập đoàn phấn đấu tiết kiệm trên 400 tỷ đồng.

VTL - P.KD&PTTT