NMLD DUNG QUẤT NHẬP DẦU DIESEL PHỤC VỤ CHẠY THỬ

Vào lúc 15h chiều 15/11, tàu EAGLE MILWAUKEE (Singarore) đã cập Phao rót dầu không bến (SPM) của NMLD Dung Quất tại Vịnh Việt Thanh, Bình Sơn, Quảng Ngãi. Đây là con tàu có tải trọng khoảng 85.000 DWT, chở 52.500 tấn dầu Diesel (Diesel Oil - DO) phục vụ cho công tác chạy thử Nhà máy.

Tàu EAGLE MILWAUKEE giao52.500 tấn dầu Diesel

Thời gian bơm dầu bắt đầu từ ngày 16/11. Dầu Diesel sẽ được bơm từ tàu qua hệ thống phao rót dầu 1 điểm neo - SPM và hệ thống ống ngầm chạy dưới biển để đi vào bờ phục vụ cho việc khởi động Phân xưởng chưng cất của Nhà máy.

Đưa đoàn thủ tục lên tàu, chuẩn bị nhận dầu DO

Trước đó, Ban QLDA NMLD Dung Quất đã phối hợp với tổ hợp nhà thầu Technip nhập 12.500 tấn dầu Diesel bằng xe bồn trong tổng số 65.000 tấn theo yêu cầu. Với việc nhập 52.500 tấn dầu Diesel bằng đường biển, đã hoàn thành khối lượng dầu Diesel (65.000 tấn) phục vụ chạy thử NMLD.

Phao rót dầu không bến (SPM) NMLD Dung Quất

Có thể nói, đây là 1 trong những mốc quan trọng trong tiến trình xây dựng NMLD Dung Quất. Hiện Ban QLDA đang phối hợp chặt chẽ với Tổ hợp Nhà thầu và các bên liên quan để giám sát chặt chẽ để đảm bảo quá trình nhập dầu diễn ra an toàn và đúng tiến độ.