Nhân viên xuất sắc tháng 9/2009

Vừa qua, ông Nguyễn Đình Tuấn — chuyên viên ban Kỹ thuật Tổng Công ty PVTrans đã được Hội đồng Giám khảo Tổng Công ty bình chọn là Nhân viên xuất sắc tháng 9/2009 do đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong tháng 9/2009, ông Nguyễn Đình Tuấn đã tham gia cùng đoàn cán bộ kỹ thuật của Tổng Công ty trực tiếp giám sát việc sửa chữa tàu Hercules M tại shipyard ASL (Indonesia).