Nhân viên xuất sắc tháng 8/2009

Vừa qua, bà Nguyễn Thị Dịu - chuyên viên Văn phòng Tổng Công ty PVTrans đã được Hội đồng Giám khảo Tổng Công ty bình chọn là Nhân viên xuất sắc tháng 8/2009 do đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong tháng 8/2009, bà Nguyễn Thị Dịu đã đưa ra các đề xuất cải tiến biểu mẫu giấy tờ hành chính đồng thời thực hiện việc chỉnh sửa, hoàn thiện quy trình quản lý hành chính của văn phòng Tổng Công ty.