Nhân viên xuất sắc tháng 5/2009

Vừa qua, ông Phạm Đức Thắng — chuyên viên Ban Kỹ thuật Vật tư Tổng Công ty PVTrans đã được Hội đồng Giám khảo Tổng Công ty bình chọn là Nhân viên xuất sắc tháng 5/2009 do đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong tháng 5/2009, ông Phạm Đức Thắng chịu trách nhiệm chính trong việc trực tiếp chỉ đạo việc sửa chữa các khiếm khuyết còn tồn đọng của tàu Eagle, hỗ trợ soạn thảo dữ liệu chuẩn bị đưa tàu Dolphin vào ụ đồng thời phối hợp với Ban Khai thác trong việc xin cấp phép để chuẩn bị cho tàu Eagle phục vụ vận chuyển dầu cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất trong thời gian sắp tới.

Minh Ngọc