Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2010), Đảng ủy Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí triển khai phổ biến rộng rãi đến toàn thể cán bộ, đảng viên Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.

Bản Đề cương nói trên do Ban Tuyên giáo Trung ương tóm tắt toàn bộ quá trình lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam suốt 80 năm - từ khi ra đời cho đến nay. Một lần nữa, lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh được tái hiện lại hết sức sinh động.

Đây là dịp để cán bộ, đảng viên trong Tổng công ty ôn lại chặng đường lịch sử vinh quang, hào hùng của Đảng, khẳng định lòng tự hào và niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và tương lai phát triển của đất nước, đồng thời, liên hệ với thực tiễn công tác của các tập thể và cá nhân trong chi bộ/đơn vị nơi mình làm việc, từ đó đề ra những kế hoạch - biện pháp cụ thể để hoàn thành tốt những nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh và xây dựng Đảng năm 2010.

(Bấm vào đây để tải đề cương về)

Thúc Hiếu - KHĐT