Khóa học đọc hiểu và sử dụng thông tin trong báo cáo tài chính

Với mục đích tiếp tục nâng cao nghiệp vụ quản lý cho đội ngũ cán bộ quản lý, từ ngày 11 - 12/03/2012, Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí đã phối hợp cùng Trường Doanh nhân PACE tổ chức khóa học Đọc hiểu và sử dụng thông tin trong báo cáo tài chính cho các cán bộ chủ chốt của Tổng công ty.

 

Ông Phạm Việt Anh - Tổng giám đốc Tổng công ty phát biểu khai mạc khóa học. Ảnh: Chí Thành

 

Tại khoá học, các học viên đã được tìm hiểu các khái niệm cơ bản về tài chính, kê toán và vai trò của kế toán trong doanh nghiệp; Cách ghi chép và xử lý các hoạt động của doanh nghiệp qua hệ thống kế toán, công tác kế toán và hệ thống thông tin kế toán trong một doanh nghiệp; Phân biệt được sự khác biệt giữa kế toán và tài chính cũng như sự khác nhau giữa 3 loại thông tin của kế toán: kế toán tài chính, kế toán quản trị và kế toán thuế; Biết cách đọc và hiểu các báo cáo tài chính và sử dụng các báo cáo tài chính để phục vụ công tác quản lý; Biết cách phân tích báo cáo tài chính thông qua các công cụ phân tích cơ bản để đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp.

 

Các cán bộ của Tổng công ty tham dự khóa học. Ảnh: Chí Thành

 

Khóa học đã giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý Tổng công ty nâng cao kiến thức về kế toán trong doanh nghiệp, có khả năng sử dụng báo cáo tài chính trong việc đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý.

 

Các cán bộ của Tổng công ty chụp hình lưu niệm cùng giảng viên đứng lớp. Ảnh: Chí Thành

 

Thúc Hiếu