Khai thác dầu khí tăng

Theo đánh giá từ Bộ Công thương, ngay từ tháng đầu năm, ngành dầu khí đã ổn định công tác tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí, chủ động thực hiện các giải pháp đảm bảo sản xuất và tiến độ đầu tư các dự án, cung ứng đủ và kịp thời các sản phẩm chủ yếu như xăng dầu, LPG... cho thị trường trong nước dịp Tết Nhâm Thìn và dầu thô phục vụ xuất khẩu.

Ảnh: Hà Nội mới

 

Tháng 1/2012, tổng sản lượng khai thác quy dầu ước đạt 2,12 triệu tấn, trong đó: sản lượng khai thác dầu thô ước đạt 1,41 triệu tấn, tăng 11,6% so với cùng kỳ (do khai thác mỏ ở nước ngoài tăng); sản lượng LPG ước đạt 65,2 nghìn tấn, tăng 26,3% so với cùng kỳ; xăng dầu các loại ước đạt 567,2 nghìn tấn, tăng 11,2% so với cùng kỳ; sản lượng khai thác khí ước đạt 0,71 tỷ m3, giảm 10,2% so với cùng kỳ.

 

Nếu xét theo thời gian làm việc của tháng Tết Nguyên đán, so với tháng 2/2011, sản lượng khai thác dầu thô tăng 23,7%; sản lượng LPG tăng 27,8%; xăng dầu các loại tăng 11,8%; sản lượng khai thác khí tăng 6,0%.

 

Trong tháng 1/2012, ngành dầu khí tiếp tục kiểm tra, giám sát chặt chẽ vận hành an toàn các hệ thống vận chuyển khí, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các kênh phân phối, các đại lý, các điểm bán hàng đối với các sản phẩm xăng dầu, LPG, đồng thời, đôn đốc các nhà thầu dầu khí đảm bảo kế hoạch tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí tháng 2 theo đúng kế hoạch đề ra.

 

Theo Hà Nội mới