Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua CCB gương mẫu

Hòa trong không khí thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua cựu chiến binh (CCB) gương mẫu các cấp và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn mới, thực hiện kế hoạch của Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua CCB gương mẫu, ngày 26/10/2019, Hội CCB Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí đã trang trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014 – 2019.

Đến tham dự Hội nghị CCB PVTrans, có đồng chí Phạm Quang Dũng, Ủy viên Ban Chấp Hành Đảng bộ, Chánh Văn phòng Đảng ủy, Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn; đồng chí Trần Việt Dũng, Phó chủ tịch Hội CCB Tập đoàn; đồng chí Lê Quang Toán Phó chủ tịch Hội CCB Tập đoàn; các đồng chí đại diện các Ban chuyên môn của Tập đoàn và các đồng chí đại biểu Cựu chiến binh gương mẫu, tiêu biểu đại diện cho 75 cán bộ hội viên CCB Tổng công ty đến tham dự Hội nghị. 

5 năm qua, phong trào thi đua “cựu chiến binh gương mẫu” của Hội CCB Việt nam đã liên tục phát triển, rộng khắp và bền vững. Những kết quả của phong trào thi đua 5 năm qua đã góp phần quan trọng vào nhiệm vụ xây dựng và củng cố Hội ngày càng trong sạch, vững mạnh; khẳng định Hội Cựu chiến binh Việt Nam xứng đáng với 8 chữ vàng mà Ban chấp hành Trung ương Đảng trao tặng: “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”. 

Phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” đã lôi cuốn được đông đảo cán bộ, hội viên tham gia, góp phần quan trọng vào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của Hội là đoàn kết, vận động cựu chiến binh phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên. 

Trong giai đoạn mới, tình hình thế giới và khu vực, tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp, tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, đến công tác xây dựng và hoạt động của Hội. Vì vậy, các cấp Hội và mỗi cán bộ, hội viên cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; quan tâm làm tốt công tác khen thưởng các tập thể và cá nhân điển hình ở cơ sở, để từ đó làm cho phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” của Hội có sức lan tỏa lớn, tạo động lực để mỗi cán bộ, hội viên tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.


Thúc Hiếu