Hội nghị học tập, quán triệt Quy định, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, ngày 22/05/2012, Đảng bộ Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí đã tiến hành tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Quy định, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" đối với các đồng chí đảng viên, cán bộ chủ chốt, các quần chúng ưu tú của các Đảng bộ bộ phận/Chi bộ, các đơn vị ở khu vực phía Nam.

 

Đến dự Hội nghị có các đồng chí Hoàng Chí Bảo - Giáo sư Tiến sĩ, chuyên gia cao cấp, ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương; đồng chí Trần Quang Dũng - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; đồng chí Đỗ Văn Liên - Uỷ viên BCH Đảng bộ Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu Khí.

 

Ảnh: Thúc Hiếu

 

Tại Hội nghị, Giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo đã truyền đạt, phổ biến những nội dung cơ bản chính, điểm mới trong Quy định, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng và của Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của BCH TW Đảng.

 

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Liên đã phổ biến dự thảo Kế hoạch thực hiện của Đảng bộ Tổng công ty về quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng (khóa XI).

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Liên yêu cầu những người đứng đầu tổ chức Đảng, chính quyền ở Tổng công ty và các đơn vị thành viên chủ động xây dựng và triển khai lịch - tiến độ thực hiện Nghị quyết trên cơ sở kế hoạch của Đảng ủy Tổng công ty, đặc biệt cần phải thực hiện tốt giải pháp đầu tiên là tự phê bình và phê bình.

 

Qua Hội nghị này, các đồng chí Đảng viên, cán bộ, quần chúng ưu tú đã nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung của Nghị quyết, từ đó nâng cao trách nhiệm của mình trong việc gương mẫu thực hiện Nghị quyết một cách thiết thực, hiệu quả mỗi cương vị công tác.

 

Trước đó, Đảng ủy Tổng công ty cũng đã chỉ đạo việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết ở khu vực phía Bắc gồm hai đơn vị là Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Hà Nội, Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương vào ngày 17/5 và khu vực miền Trung là Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Quảng Ngãi vào ngày 19/5.

 

Thúc Hiếu