Học tập và làm theo lời Bác “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiến dâng cả cuộc đời và sự nghiệp của mình cho dân tộc và nhân loại. Con người, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người là một chỉnh thể thống nhất, ở đó có mối liên hệ hữu cơ không thể tách rời giữa tư tưởng và hành động, giữa lý luận và thực tiễn, trong suy nghĩ và cách ứng xử. Ở Hồ Chí Minh, đạo đức đã đạt tới một sự thống nhất chặt chẽ giữa nói và làm, giữa đời công và đời tư, giữa đạo đức cách mạng và đạo đức đời thường. Do đó, Người đã trở thành "tinh hoa và khí phách, lương tâm và vinh dự", thành biểu tượng của đạo đức và văn minh, không phải chỉ của Đảng ta, dân tộc ta, mà còn là biểu tượng của đạo đức - văn minh nhân loại.

 

Thực hiện nội dung tại văn bản số 06-CV/ĐUVTDK ngày 13/01/2012 của Đảng ủy Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí về việc tiếp tục đẩy mạnh Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012, ngày 22/08/2012, Chi bộ 1 Đảng bộ Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề Học tập và làm theo lời Bác “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”.

 

Đến tham dự buổi sinh hoạt gồm các đồng chí đảng viên Chi bộ 1 và các vị khách mời là đại diện Chi hội Hội cựu chiến binh, Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Văn phòng Tổng công ty và một số quần chúng ưu tú tại các Ban trực thuộc Chi bộ.

 

Đồng chí Nguyễn Tiến Trung - Bí thư Chi bộ 1 phát biểu khai mạc buổi sinh hoạt chuyên đề. Ảnh: Thúc Hiếu

 

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Tiến Trung Bí thư Chi bộ 1 nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyên đề được tổ chức: Tấm gương đạo đức Hồ Chí minh là một tấm gương đạo đức của một vĩ nhân, một lãnh tụ cách mạng vĩ đại, một người cộng sản vĩ đại, nhưng đó đồng thời cũng là tấm gương đạo đức của một người bình thường, ai cũng có thể học theo để làm một người cách mạng, một người công dân tốt hơn. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một việc làm rất có ý nghĩa và cần được làm thường xuyên, xuất phát từ tâm thức của mỗi tổ chức mỗi cán bộ đảng viên.

 

Đồng chí Vũ Ngọc Lâm thay mặt nhóm thuyết trình đã trình bày một số nội dung cơ bản về ý nghĩa và tư tưởng của Bác Hồ về “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” được thể hiện trong quá trình hoạt động cách mạng, cuộc sống hàng ngày của Người. Nhóm thuyết trình cũng đã giới thiệu một số đoạn phim tư liệu được sưu tầm công phu về các hình ảnh, hoạt động thực tế của Bác.

 

Đồng chí Vũ Ngọc Lâm trình bày chuyên đề tại buổi sinh hoạt. Ảnh: Thúc Hiếu

 

Cũng trong buổi sinh hoạt, các đồng chí đảng viên, quần chúng ưu tú đã cùng nhau thảo luận sâu sắc, liên hệ bản thân và đề ra các việc làm cụ thể về việc làm theo tấm gương “cần, kiệm, liêm, chính” của Bác như tăng cường văn hóa Kỷ cương trong công việc, đề cao tinh thần trách nhiệm, dám phản biện và bảo vệ quan điểm đúng, tăng năng suất và hiệu quả công việc nhằm góp phần thiết thực vào việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

 

Việc học tập chuyên đề “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, chất lượng, hiệu quả công tác, thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên, CNV trong đơn vị.

 

 

Thúc Hiếu