Hiến máu nhân đạo: Ngày hội của lòng nhân ái

Hiểu được ý nghĩa sâu sắc của phong trào "Hiến máu nhân đạo" - một trong những nghĩa cử cao đẹp và là truyền thống tương thân tương ái lá lành đùm lá rách của người Việt Nam,vừa qua, Đoàn Thanh Niên Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí phối hợp với Đoàn Thanh niên PVFCCo tổ chức Ngày hội hiến máu nhân đạo. Đây là một trong những chuỗi hoạt động nhằm hướng đến chào mừng Tuần lễ Văn hóa Dầu khí năm 2012 (28/8/2012 -3/9/2012).

 

Bên cạnh việc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, trong những năm qua, các phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đặc biệt là phong trào hiến máu nhân đạo luôn được đoàn viên, thanh niên và các CBCNV Tổng Công ty PVTrans hưởng ứng nhiệt tình, qua đó cũng là dịp để tuổi trẻ PV Trans thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, và trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội.

 

 

Buổi hiến máu diễn ra trong không khí sôi nổi, với tinh thần tình nguyện cao. Tham gia hiến máu tình nguyền lần này có gần 200 người là CBCNV và đoàn viên, thanh niên của PV Trans và PVFCCo đăng ký tham gia hiến máu và kết quả là tiếp nhận về được 130 đơn vị máu. Qua đây cho thấy, việc hiến máu nhân đạo thực sự là ngày hội của những tấm lòng nhân ái, là nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng xã hội , sẵn sàng chia sẻ những giọt máu của mình để góp phần cứu sống bệnh nhân trong cơn hiểm nghèo, nguy hiểm đến tính mạng.

 

 

 

 

 

Diệu Hạnh.