Công đoàn ngành Dầu khí tập huấn phổ biến những điểm mới của Bộ luật lao động và Luật Công đoàn năm 2012

Ngày 12/10, tại Hà Nội, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức tập huấn phổ biến những điểm mới của Bộ Luật lao động và Luật Công đoàn năm 2012.

 

Tham dự buổi tập huấn có đồng chí Nguyễn Mạch Kha, Ủy viên thường vụ, Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam; đồng chí Nguyễn Hữu Quý, thành viên HĐQT, Phó chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực Dầu khí (PV Power); Tiến sĩ Đỗ Ngân Bình, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn luật, tTường Đại học Luật và hơn 300 cán bộ công đoàn khu vực phía Bắc.

 

Phát biểu khai mạc buổi tập huấn, Phó chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Mạch Kha cho rằng Bộ luật lao động và luật công đoàn sửa đổi, bổ sung được Quốc hội thông qua vào tháng 6/2012 có ý nghĩa quan trọng trong việc giải quyết mối quan hệ lao động trong tổ chức doanh nghiệp qua hoạt động tổ chức công đoàn. Nhiều năm qua, các tổ chức doanh nghiệp, người sử dụng lao động, tổ chức công đoàn làm việc dựa trên cơ sở pháp luật quy định, từ đó giải quyết mối quan hệ hài hòa, lợi ích của người sử dụng lao động và người lao động.

 

Cũng từ đó là căn cứ pháp lý quan trọng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, và khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong mọi hoạt động. Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức triển khai tập huấn tại 4 khu vực, đây là buổi tập huấn cuối kết thúc tại khu vực phía Bắc, nhằm kịp thời tuyên truyền, phổ biến đến các cán bộ công đoàn và người lao động bộ luật này.

 

 
Phó chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Mạch Kha phát biểu khai mạc buổi tập huấn. Ảnh: PetroTimes

 

Bộ luật Lao động (sửa đổi) đã được Quốc hội khoá XIII thông qua ngày 18/6/2012, có hiệu lực từ 1/5/2013. Bộ luật lao động (sửa đổi) gồm 17 chương, 242 điều, tăng 19 điều so với Bộ luật Lao động hiện hành (223 điều). Trong Bộ Luật này có một số nội dung mới đáng chú ý: về thời gian nghỉ sinh của lao động nữ từ ngày 1/5/2013, lao động nữ được nghỉ 6 tháng, thay vì 4 tháng như hiện nay; về độ tuổi nghỉ hưu đối với các nhóm lao động cụ thể; chưa điều chỉnh tuổi nghỉ hưu của lao động nữ; Điểm mới về chính sách tiền lương...

 

 
Toàn cảnh buổi tập huấn. Ảnh: PetroTimes

 

Luật Công đoàn (sửa đổi) được Quốc hội khoá XIII thông qua tại kỳ họp thứ 3, ngày 20/6/2012 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2013.Luật Công đoàn (sửa đổi) 2012 nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật Công đoàn 1990, đáp ứng hoạt động của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế.

 

Đồng thời Luật Công đoàn (sửa đổi) nhằm kịp thời thể chế hoá các quan điểm, đường lối của Đảng về hoàn thiện, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/1/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khoá X về: “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”. Trên cơ sở đó, bảo đảm và phát huy vai trò đặc biệt quan trọng của Công đoàn trong thời kỳ mới, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội của đất nước.

 

Luật Công đoàn sửa đổi được kết cấu gồm 6 chương, 33 điều Luật. Trong đó, giữ bốn chương của Luật Công đoàn hiện hành, bổ sung thêm 2 chương mới. Một số điểm mới của luật công đoàn: Một là: Tất cả các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đều có nghĩa vụ trích nộp kinh phí CĐ bằng 2% quỹ lương làm căn cứ đóng BHXH, cho dù cơ quan, tổ chức, DN đó đã thành lập được CĐ cơ sở hay chưa; Hai là: Không cho phép LĐ là người nước ngoài gia nhập CĐVN; Ba là: Thêm cơ chế bảo vệ cán bộ công đoàn; Bốn là: Không đổi tên Tổng LĐLĐVN sang Tổng Công đoàn Việt Nam:

 

Tại buổi tập huấn, Tiến sĩ Đỗ Ngân Bình - Phó giám đốc trung tâm tư vấn luật, trường Đại học Luật đã khái quát qua những điểm mới trong hai bộ luật này. Buổi tập huấn diễn ra trong không khí bàn luận, trao đổi sôi nổi, nhiều vấn đề người lao động quan tâm đã được đưa ra mổ xẻ như: hợp đồng lao động, tiền lương, đối thoại tại nơi làm việc, bảo hiểm xã hội, tranh chấp lao động... Một số tình huống giả định đã được giảng viên đưa ra và các cán bộ công đoàn tham gia giải quyết các tình huống.

 

 
Tiến sĩ Đỗ Ngân Bình đem lại không khí sôi nổi cho buổi tập huấn. Ảnh: PetroTimes

 

Sau đó, những kiến thức từ buổi tập huấn sẽ được cán bộ công đoàn phổ biến đến người lao động ở các doanh nghiệp nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng, cuộc sống cho người lao động.

 

 
Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Nguyễn Mạch Kha tặng hoa cảm ơn giảng viên, TS Đỗ Ngân Bình đã mang đến không khí thảo luận sôi nôi cho buổi tập huấn. Ảnh: PetroTimes

 

 

Theo PetroTimes