Chương trình “Góp đá xây Trường Sa”

Những ngày qua, cùng với nhân dân cả nước hưởng ứng cuộc vận động của Trung ương Đoàn và báo Tuổi Trẻ về chương trình "Góp đá xây Trường Sa", lãnh đạo Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể & Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí đã phát động chương trình kêu gọi toàn thể người lao động trong toàn Tổng công ty với tấm lòng yêu nước hướng về mảnh đất tiền tiêu của Tổ quốc chung tay góp sức, đóng góp ủng hộ cuộc vận động.

 

Tập thể CBCNV Tổng công ty với tấm lòng và nhiệt huyết của những người con đất Việt, đã chung tay đóng góp với số tiền hiện nay trên 100 triệu đồng và chương trình chung tay góp đá xây Trường Sa vẫn tiếp tục.

 

“Góp đá xây Trường Sa” góp phần khơi dậy và vun đắp tình yêu nước, yêu biển đảo đến trong mỗi người dân, khẳng định quyết tâm gìn giữ, bảo vệ Trường Sa cũng như chủ quyền biển đảo của Việt Nam ở biển Ðông.

 

Thúc Hiếu