Bốn năm thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Ðảng ủy Tập đoàn Dầu khí vinh dự được Ban Chỉ đạo Trung ương chọn là đơn vị chỉ đạo điểm. Ðảng ủy Tập đoàn đã ban hành tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công nhân viên Tập đoàn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng, ban hành tiêu chí Văn hóa Petrovietnam.

Hội nghị Tổng kết bốn năm thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam.

 

Cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Cuộc vận động trên tinh thần "Ðổi mới quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết định kịp thời" với phương châm "Ðồng tâm hiệp lực, hiện đại hội nhập, tăng tốc phát triển" và bằng các phong trào "Lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến", "Việc hôm nay không để ngày mai", Thi đua "Về đích trước" kế hoạch 2010, cuộc vận động "Phấn đấu trở thành đảng viên Ðảng Cộng sản Việt Nam" trong người lao động toàn ngành trong năm năm vừa qua. Cuộc vận động đã trở thành động lực để PVN đạt được những kết quả hết sức to lớn.

 

Tạo chuyển biến về nhận thức

 

Ðảng ủy Tập đoàn giao Ban Tuyên giáo cung cấp các tài liệu liên quan và chỉ đạo cấp ủy đảng các đơn vị thành viên trong Tập đoàn tổ chức nghiên cứu, học tập, chọn việc đăng ký làm theo và thực hành theo tư tưởng, đạo đức, tấm gương của Bác trong các tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân", "Sửa đổi lối làm việc", "Di chúc" và các chuyên đề: "Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí", "Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân", "Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Ðảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh". Tập trung vào các nội dung cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức trách nhiệm, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí với thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, lao động, học tập, công tác của từng cá nhân ở mỗi đơn vị; việc nghiên cứu học tập nhất thiết phải có liên hệ với thực tiễn. Bên cạnh việc mời báo cáo viên truyền đạt, bản thân các đồng chí cán bộ lãnh đạo cũng xác định trách nhiệm phải trực tiếp quán triệt tại đơn vị. Ðể thuận lợi cho công tác tuyên truyền giáo dục ở những địa bàn đặc thù và người lao động ở các lĩnh vực khác nhau, Ðảng ủy Tập đoàn đã biên soạn bộ sách "Những người đi tìm lửa" giới thiệu những tập thể, cá nhân tiêu biểu của ngành (đã xuất bản 3 tập), biên soạn cuốn "Dịu dàng và bừng sáng" giới thiệu những gương cán bộ nữ dầu khí tiêu biểu, xây dựng bốn bộ phim: "Tiếp lửa niềm tin của Bác", "Mãi mãi soi đường chúng ta đi" và "Rực sáng ngọn lửa niềm tin và khát vọng" và "50 năm ngành Dầu khí thực hiện mong ước của Bác Hồ", ba cuốn kỷ yếu chuyên đề: "Những cá nhân điển hình xuất sắc thực hiện Cuộc vận động", "Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam - 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" và cuốn sách ảnh "Rực sáng ngọn lửa niềm tin và khát vọng", triển khai hệ thống pa-nô, áp-phích, khẩu hiệu tuyên truyền tại tất cả các trụ sở, công trường về nội dung thực hiện Cuộc vận động. Ðây là nét sáng tạo của Ðảng ủy Tập đoàn trong việc triển khai học tập tư tưởng, đạo đức của Bác gắn với lịch sử truyền thống của ngành bằng những hình ảnh gần gũi, sống động đã có tác dụng tích cực, hữu hiệu không chỉ với cán bộ, đảng viên, công nhân viên dầu khí mà thông qua công chiếu trên VTV1 đã giúp cho đông đảo người xem hiểu thêm về chức năng, nhiệm vụ cũng như con người Dầu khí, qua đó tạo sự đồng thuận, sẻ chia của toàn xã hội đối với ngành.

 

100% các đảng bộ trực thuộc Ðảng bộ Tập đoàn đã tổ chức Hội nghị Tổng kết bốn năm thực hiện Cuộc vận động gắn với Lễ Mừng công thi đua về đích trước các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao năm 2010. Hầu hết các báo cáo đã tập trung đánh giá cụ thể, toàn diện kết quả triển khai Cuộc vận động, nhất là việc tổ chức "làm theo" tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện công tác xây dựng đảng, nhiệm vụ chính trị của chi/đảng bộ; những kinh nghiệm, bài học quý giá được đúc rút đồng thời nêu những đề xuất, kiến nghị nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động ngày càng thiết thực, hiệu quả.

 

Những kết quả nổi bật qua bốn năm thực hiện

 

Cuộc vận động đã tạo ra tinh thần đoàn kết, nhất trí, chủ động, sáng tạo, sẵn sàng đương đầu với khó khăn thách thức, kịp thời ứng phó với mọi diễn biến bất thường vốn là đặc thù của ngành dầu khí, với phương châm hành động tăng tốc phát triển đã tạo ra sự tăng trưởng đột biến trong sản xuất, kinh doanh. Cuộc vận động đã thực sự mang đến cho Tập đoàn một luồng sinh khí mới. Khắp nơi đều dấy lên những phong trào thi đua lao động, cải tiến tăng năng suất, tiết kiệm nguyên vật liệu, thực hành lối sống giản dị... Cuộc vận động được thực hiện đều khắp, liên tục với một không khí lạc quan, tin tưởng, vững bước vượt qua cuộc khủng hoảng, kinh tế thế giới và những khó khăn của nền kinh tế nước nhà. Kết quả đạt được của Tập đoàn gần bốn năm qua đạt mức cao nhất từ trước tới nay.

 

Có được những kết quả ấn tượng đó trong gần bốn năm qua là do Ðảng ủy, Ban chỉ đạo Cuộc vận động đã tập trung chỉ đạo gắn kết mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm... với nội dung Cuộc vận động. Với việc đưa các nhà máy nhiệt điện khí (Cà Mau 1-2007, Cà mau 2-2008, Nhơn Trạch 1-2009) và Nhà máy Lọc dầu Dung Quất vào vận hành (từ tháng 2-2009), Tập đoàn đã xây dựng được ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam hoàn chỉnh từ khâu tìm kiếm thăm dò, khai thác, vận chuyển, chế biến, tàng trữ, phân phối, dịch vụ và xuất nhập khẩu; đưa thêm năm nhóm sản phẩm mới vào phục vụ nền kinh tế quốc dân, đó là: sản phẩm điện khí, xăng dầu, hạt nhựa Polypropylene, khí nén cao áp và năng lượng sạch. Công tác tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí được triển khai tích cực ở cả trong nước và ở ngoài nước. Hệ thống các đường ống dẫn khí được vận hành an toàn và hiệu quả, góp phần bảo đảm nhu cầu khí cho các hộ tiêu dùng; việc đưa vào hoạt động ba nhà máy nhiệt điện khí vào vận hành thương mại đã góp phần tích cực cùng ngành điện Việt Nam bảo đảm an ninh năng lượng điện quốc gia. Công nghiệp chế biến dầu khí được đẩy mạnh và đã thu được nhiều kết quả quan trọng (Nhà máy Ðạm Phú Mỹ được vận hành an toàn và ổn định, đã góp phần tích vực ổn định thị trường và giá phân đạm trong nước, tiết kiệm ngoại tệ do không phải nhập khẩu phân đạm, hỗ trợ đắc lực cho phát triển sản xuất nông nghiệp và bảo đảm an ninh lương thực của đất nước). Công tác đào tạo và phát triển nhân lực đã có những chuyển biến tích cực. Tập đoàn đã xây dựng được một nguồn nhân lực có chất lượng ngày càng đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành dầu khí Việt Nam.

 

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Tập đoàn đã chủ động, sáng tạo tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác, 80 năm thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam, Ðại hội Thi đua yêu nước lần thứ II, gắn với phát động thi đua cao điểm đã tạo động lực thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và thực hiện các mục tiêu kế hoạch của Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Cuộc vận động đã góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng Ðảng, làm chuyển biến tích cực phương thức lãnh đạo và lề lối làm việc. Từ đó, khẳng định rõ nét vai trò, vị trí hạt nhân trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và thúc đẩy thực hiện của các cấp ủy Ðảng.

 

Những hạn chế và bài học kinh nghiệm

 

Giai đoạn đầu triển khai Cuộc vận động còn lúng túng, nặng về hình thức do chưa có được nhận thức đầy đủ, toàn diện về tác dụng, ý nghĩa của Cuộc vận động trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Tính chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện Cuộc vận động ở một số đơn vị còn hạn chế do đặc thù doanh nghiệp hoạt động ở loại hình chuyên môn kỹ thuật. Chưa biến việc làm theo tấm gương, đạo đức của Bác Hồ thành lẽ sống, lối sống của đại đa số cán bộ, đảng viên mặc dù tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên qua học tập, nghiên cứu đều trân trọng, cảm phục, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, tấm gương cao quý nhưng rất đỗi bình dị của Bác; vẫn còn sự lúng túng trong xử lý mối quan hệ giữa tự giác, điều chỉnh xã hội với các quy chế, quy định về đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm công vụ. Nguyên nhân một phần do ý thức chủ quan của cán bộ, đảng viên, một phần do thiếu vận động, giám sát của cấp ủy và những luận giải thuyết phục trong tài liệu tuyên truyền, văn bản hướng dẫn.

 

Tập đoàn đã chọn đúng và có biện pháp để chỉ đạo bốn đơn vị điểm nhưng chưa xây dựng được mô hình điểm để tuyên truyền nhân rộng; vừa chỉ đạo điểm, vừa chỉ đạo diện rộng tạo ra kết quả đồng đều nhưng chưa có được kết quả của việc chỉ đạo điểm phục vụ chỉ đạo đại trà. Nguyên nhân bởi các yêu cầu, chủ đề của Cuộc vận động được nâng cao hằng năm dẫn đến không đủ thời gian đánh giá, tổng kết mô hình của đơn vị được chọn chỉ đạo điểm để rút kinh nghiệm.

 

Một số kinh nghiệm bước đầu được rút ra về công tác chỉ đạo điểm tại Tập đoàn:

 

Một là, Ðảng ủy lãnh đạo Tập đoàn và các cấp ủy trực thuộc thống nhất nhận thức coi việc được chỉ đạo điểm triển khai Cuộc vận động không chỉ là nhiệm vụ, mục tiêu mà còn là cơ hội, động lực, giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, xây dựng đảng và lãnh đạo đoàn thể; kiên định mục tiêu, thực hiện lâu dài, chỉ đạo quyết liệt nhưng không nóng vội, chủ quan.

 

Hai là, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên được phân công giữ vị trí lãnh đạo, quản lý. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập, nghiên cứu với hướng dẫn, tạo điều kiện để đảng viên và quần chúng tích cực, tự giác làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

Ba là, sáng tạo trong tuyên truyền vận động, kịp thời phát hiện nhân tố, coi trọng vai trò của quần chúng và chi bộ trong việc theo dõi, giám sát, đánh giá việc làm theo các nội dung đăng ký thực hiện Cuộc vận động của từng tổ chức và cá nhân. Lựa chọn nội dung "làm theo" ở những khâu cần đột phá, những việc còn yếu kém để khắc phục, tập trung làm tốt; những trọng tâm, thế mạnh để phát huy, làm tốt hơn nữa.

 

Bốn là, khai thác đặc tính nhân văn trong tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác, thông qua Cuộc vận động tạo sự thống nhất, đồng thuận, đoàn kết, hợp tác trong Ðảng, trong hệ thống chính trị; tăng cường phối hợp, chia sẻ giữa đồng chí, đồng nghiệp vì mục tiêu chung.

 

Qua quá trình triển khai Cuộc vận động, Tập đoàn luôn chú trọng vai trò nêu gương thực hiện của đội ngũ lãnh đạo các cấp thông qua sự giám sát thực hiện của chi bộ và quần chúng; coi Cuộc vận động vừa là mục tiêu, vừa là động lực, vừa là giải pháp phát triển Tập đoàn. Kết quả đã tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên Dầu khí thấm nhuần sâu sắc hơn tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, từ đó đã có tác động tích cực đến việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị. Qua bốn năm (từ 2007 đến nay), tập thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên Dầu khí đã nỗ lực, phấn đấu không ngừng, vượt qua khó khăn, thách thức của cuộc khủng hoảng, suy thoái kinh tế thế giới và trong nước, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Ðảng, Nhà nước giao; khẳng định vai trò trụ cột, đầu tàu kinh tế của đất nước, duy trì ổn định phát triển sản xuất, kinh doanh, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, là công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh năng lượng và tham gia bảo vệ, giữ vững chủ quyền an ninh quốc gia trên biển.

 

Ðịnh hướng thực hiện những năm tiếp theo

 

Nhằm tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2011 và những năm tiếp theo, toàn Ðảng bộ Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam tập trung thực hiện các nội dung sau:

 

Quán triệt nhận thức trong các cấp ủy, đoàn thể và toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động Dầu khí kiên trì học tập và tự giác làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, chuyển mạnh từ "học tập" sang "làm theo".

 

Gắn thực hiện Cuộc vận động với các nhiệm vụ chính trị của từng cán bộ, đảng viên, của mỗi đơn vị thành viên và của Tập đoàn nhất là Chiến lược tăng tốc phát triển giai đoạn 2011 - 2015 theo hướng thiết thực trong đó chú trọng việc "Làm theo". Tiếp tục coi đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực, vừa là giải pháp nhằm vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác của ngành, từ bộ máy Tập đoàn đến các cơ sở, đặc biệt là trong sinh hoạt đảng và tu dưỡng, rèn luyện của từng cán bộ, đảng viên, người lao động. Xây dựng Ðảng bộ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mà Ðảng, Nhà nước giao phó, xứng đáng với mong ước của Bác Hồ kính yêu.

 

Đỗ Văn Hậu

Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

(Theo Báo Nhân Dân)

 

Diệu Hạnh