Đào tạo nội bộ về “Quản lý đầu tư” tại PV Trans

Tiếp tục thực hiện các khóa đào tạo nội bộ của Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PV Trans) nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cũng như chia sẻ kinh nghiệm công tác cho cán bộ công nhân viên của Tổng công ty về lĩnh vực đầu tư, ngày 13/07/2012, Ban Kế hoạch Đầu tư Tổng công ty đã tổ chức hội thảo chuyên đề "Quản lý đầu tư - một số vấn đề quan tâm". Buổi hội thảo do ông Vũ Ngọc Lâm - Phó Ban Kế hoạch Đầu tư kiêm Trưởng phòng Đầu tư Tổng công ty chủ trì thực hiện.

 

Tại buổi hội thảo, Ông Vũ Ngọc Lâm đã giới thiệu tổng quan một số nội dung cơ bản trong công tác quản lý đầu tư hiện nay của Tổng công ty PV Trans như công tác Lập/ thẩm định dự án đầu tư; phân cấp thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư; công tác quản lý dự án và công tác giám sát đánh giá dự án đầu tư để các cán bộ công nhân viên của Tổng công ty nắm bắt, phối hợp thực hiện và hỗ trợ lẫn nhau công tác quản lý đầu tư của Tổng công ty.

 

Ông Vũ Ngọc Lâm – Phó Ban KHĐT tại buổi hội thảo. Ảnh: Trung Duy

 

Buổi hội thảo nhận được nhiều sự quan tâm của Lãnh đạo Tổng công ty cũng như các cán bộ công nhân viên bộ máy điều hành Tổng công ty và cán bộ làm về công tác đầu tư của các đơn vị thành viên tham gia. Buổi hội thảo, cũng nhận được những câu hỏi, trao đổi về những khó khăn vướng mắc trong công tác thực hiện đầu tư và các giải đáp thắc mắc, trao đổi kinh nghiệm về công tác đầu tư cũng như phương thức thực hiện việc quản lý đầu tư, quản lý dự án của PVTrans hiện nay.

 

 

Cán bộ tham dự buổi đào tạo. Ảnh: Trung Duy

 

Phượng-KHĐT