Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí nhiệm kỳ 2010 - 2015

Thực hiện Chỉ thị của Bộ chính trị và kế hoạch của Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt nam về việc tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn lần thứ nhất và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng công sản Việt nam, ngày 27/05/2010 vừa qua, Đảng bộ Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ II - nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Đại hội đã vinh dự được đón tiếp các đồng chí Nguyễn Quốc Minh - Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Lê Xuân Huy - chuyên viên cao cấp Vụ 4 Ban Tổ chức Trung ương Đảng và lãnh đạo Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam gồm các đồng chí Đinh La Thăng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; đồng chí Phùng Đình Thực - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn; đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; đồng chí Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn và các đồng chí khác.

Đồng chí Đỗ Văn Liên - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đã trình bày Báo cáo chính trị của Đảng ủy Tổng công ty trong nhiệm kỳ I (2007 — 2010) nhằm tổng kết, đánh giá kết quả đạt được, xác định những tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng đối với hoạt động của Tổng công ty nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đề ra đề ra phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ II (2010 - 2015).

Theo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ, giai đoạn 2007 - 2010 là thời kỳ phát triển mạnh mẽ, vượt bậc của Tổng công ty. Từ một đơn vị 100% vốn Nhà nước với tài sản chỉ có 02 tàu dầu thô vào cuối năm 2007, Tổng công ty đã phát triển thành một Tổng công ty cổ phần với 10 đơn vị thành viên và đội tàu 14 chiếc với tổng trọng tải khoảng 438.000 DWT; tốc độ tăng trưởng bình quân doanh thu tăng so với năm liền kề là trên 20%/năm. Đặc biệt, là đơn vị bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt nam bởi khủng hoảng kinh tế thế giới nhưng đảng viên và người lao động trong Tổng công ty đã nỗ lực, giữ vững niềm tin, đoàn kết vượt qua giai đoạn khó khăn. Trong giai đoạn 2011 - 2015 quyết tâm phát triển Tổng công ty trở thành Tổng công ty vận tải dầu khí, dịch vụ hàng hải dầu khí đa sở hữu lớn nhất Việt Nam và trở thành thương hiệu mạnh trong khu vực.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đinh La Thăng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã biểu dương, đánh giá cao những thành tựu to lớn, mang tính chất nhảy vọt mà PV Trans đã đạt được, đồng thời cũng nhấn mạnh những hạn chế, tồn tại, những mục tiêu, giải pháp. Đồng chí yêu cầu CBCNV Tổng công ty cần phải có khát vọng to lớn hơn, mạnh mẽ hơn - khát vọng của những con tàu vươn ra biển lớn và phấn đấu đưa PVTrans trở thành tập đoàn vận tải dầu khí. Đồng thời, thay mặt lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt nam, đồng chí cũng khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất cho Pvtrans trong thời gian tới.

Đại hội cũng đã đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ nhất; lựa chọn đảng viên có phẩm chất chính trị vững vàng, có năng lực trình độ và có đủ sức khỏe để bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ khóa II nhiệm kỳ 2010 - 2015; đồng thời bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội lần thứ nhất Đảng bộ Tập đoàn.

Với phương châm “Nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, đồng tâm hiệp lực, tăng tốc phát phát triển, đổi mới quyết liệt, đưa PVTrans lên tầm cao mới, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh vận tải”, trong nhiệm kỳ 2010 - 2015 Đảng bộ Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí tích cực hoàn thiện và đổi mới hệ thống quản lý; tăng cường tính chuyên nghiệp của đội ngũ CBCNV, xây dựng văn hóa doanh nghiệp; nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh đảm bảo hội nhập và mở rộng thị trường vận tải biển trong khu vực và trên thế giới; quyết tâm đưa Tổng công ty mạnh mẽ tiến lên phía trước, bằng những thành tựu mới góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Một số hình ảnh Đại hội:

 

Ảnh: Trung Duy
 

Ảnh: Trung Duy

  

Ảnh: Trung Duy

 

Ảnh: Trung Duy

Ảnh: Trung Duy
 

Ảnh: Trung Duy

Ảnh: Trung Duy
 

Ảnh: Trung Duy
 

 

Ảnh: Trung Duy

Thúc Hiếu